Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

Система цивільного захисту при Виконавчому комітеті Коропецької селищної ради

Організація цивільного захисту в Україні.
Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності регулює Кодекс цивільного захисту України.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, яка складається з функціональних і територіальних підсистем та їх ланок.
Фото без опису Основними завданнями єдиної державної системи цивільного захисту є:
1) забезпечення готовності міністерств та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
2) забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
3) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
4) виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;
5) опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
6) прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
7) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
8) оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;
9) захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
10) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення  постраждалого населення;
11) пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;
12) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
13) реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій;
Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  створюються центральними органами виконавчої влади у відповідній сфері суспільного життя. Положення про функціональні підсистеми розробляються на підставі типового положення про таку підсистему і затверджуються центральними органами виконавчої влади, що їх створили, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою покладається на керівника органу, суб’єкта господарювання, що створив таку підсистему. До складу функціональних підсистем входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - територіальні підсистеми) діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Положення про територіальні підсистеми розробляються на підставі типового положення про таку підсистему і затверджуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевими державними адміністраціями за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. Ланки територіальних підсистем створюються: 1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - у районах Автономної Республіки Крим; 2) районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями - у районах, районах у містах Києві та Севастополі; 3) органами місцевого самоврядування - в обласних центрах, у містах обласного і районного значення. Положення про ланку територіальної підсистеми затверджується органом, що її створив. Безпосереднє керівництво територіальною підсистемою, її ланкою покладається на посадову особу, яка очолює орган, що створив таку підсистему, ланку. До складу територіальних підсистем та їх ланок входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання.
Організація цивільного захисту у об’єднаних територіальних громадах.
Потреба у безпеці є основною з базових потреб людини. Водночас статистика виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, кількість пожеж, які щороку виникають свідчать по-перше про постійну загрозу безпечного існування людей, по-друге про необхідність існування діючої системи цивільного захисту.
Зазначимо, що на території громади можливе виникнення таких надзвичайних ситуацій:
- природного характеру – повені та паводки, бурі, смерчі, зсуви, підтоплення ґрунтовими водами, селі, снігові замети, пожежі в екосистемах;
- техногенного характеру – аварії на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних підприємствах, аварії на інженерних мережах, техногенні пожежі.
З 2014 року Україна знаходиться у стані неоголошеної війни.
Враховуючи зазначену ситуацію, зростають ризики, пов’язані з можливими військовими діями. Отже, існує велика імовірність того, що перед кожною об’єднаною територіальною громадою постане нагальне завдання захисту своїх мешканців, територій і, зрештою, майна.
Ефективне виконання таких завдань можливо тільки за умови організації дієвої структури цивільного захисту у кожній об’єднаній територіальній громаді.

Фото без опису
До повноважень  селищної ради у сфері цивільного захисту належить:
1) забезпечення: • цивільного захисту на відповідній території; • реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії; • оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі; • утримання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності; • навчання з питань цивільного захисту посадових осіб об’єднаної територіальної громади, сільських та селищних рад, суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях; • життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій; • складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної  ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації; • соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;
2) розроблення та: • забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки; • здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання;
3) організація: • робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній адміністративній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій; • та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; • виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; • проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх з фонду захисних споруд цивільного захисту за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України); • роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;
4) створення: • за погодженням з ДСНС України та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, її утримання у постійній готовності та здійснення її модернізації та забезпечення функціонування; • та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; • комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;
5)здійснення: • контролю за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією; • керівництва створеними аварійно-рятувальними службами; • забезпечення діяльності формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та/або добровільної пожежною охорони, контроль за їх готовністю до дій за призначенням; • евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;  • контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту; • завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I та II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки; • взаємодії з підрозділами територіального органу ДСНС України в Тернопільській області щодо виконання завдань цивільного захисту;
6) визначення потреби та облік фонду захисних споруд цивільного захисту.

Функціонування  селищної ради у складі територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту передбачає функціонування органів управління цивільним захистом та сил цивільного захисту. Керівником цивільного захисту  є голова територіальної громади. Цивільний захист  селищної ради складається з: • постійно діючого органу управління цивільним захистом – виконавчого органу ради, у складі якого у випадку входження до складу ОТГутворюється структурний підрозділ з питань цивільного захисту.
Вид структурного підрозділу рекомендується визначати, враховуючи рівні техногенного навантаження на відповідних територіях, а саме: департамент, управління, відділ, відділення, сектор; • координаційного органу управління цивільним захистом (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади та селищної ради); • сил цивільного захисту (місцева та добровільна пожежна охорона); • об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту (енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунальнотехнічні, матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку) та об’єктових формувань цивільного захисту (у разі створення).

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь