Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

Бюджет участі Коропецької громади

Бюджет участі, також Громадський бюджет — демократичний процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має змогу впливати на що витрачати муніципальний бюджет.
Фото без опису
Коропецькою селищною радою восьмого демократичного скликання прийнято рішення №831 від 23.12. 2021 року "Про затвердження Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) Коропецької територіальної громади" (детальніше за посиланням- https://koropecka-rada.gov.ua/docs/1118272/ , затверджено Положення про громадський бюджет.
  АНКЕТА для подання заявки участі - за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1tDMRstAhbfx86kx2SYMA9HIbGipXf6eT/edit?usp=share_link&ouid=104197436846873458258&rtpof=true&sd=true

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XV чергової сесії
Коропецької селищної ради
VIII скликання від 23 грудня 2021 р. №831

      

ПОЛОЖЕННЯ

про бюджет участі Коропецької селищної  територіальної громад

  1. Визначення основних  термінів, які вживаються в даному Положенні

          Бюджет участі Коропецької селищної територіальної громади (громадський бюджет, партиципаторний бюджет, далі – бюджет участі Коропецької ТГ) – це частина бюджету об’єднаної територіальної громади Коропецької селищної ради, що впроваджує процес взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців громади, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення мешканців громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів, шляхом  проведення  конкурсу проектів.

             Проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені  Положенням про бюджет участі Коропецької селищної ради (далі-Положення).

             Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 2).

             Автор проекту – особа, віком від 14 років, яка є громадянином України та проживає на території Коропецької селищної ради.

             Координаційна рада (Робоча група) – створений розпорядженням міського голови  консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування бюджету участі Коропецької ТГ та який здійснює детальний аналіз можливості реалізації запропонованого проекту за рахунок коштів бюджету участі Коропецької ТГ.

             Аналіз проектів – попередній розгляд усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням та чинного законодавства.

             Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 3).

             Голосування – процес визначення мешканцями громади проектів-переможців серед відібраних проектів.

 

  1. Загальні положення

          1. Формування бюджету участі Коропецької ТГ проводиться за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади Коропецької селищної ради або вільного залишку бюджету об’єднаної територіальної громади Коропецької селищної ради.

          2. Загальний обсяг бюджету участі Коропецької ТГ до 1,0% обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету (без міжбюджетних трансфертів), затвердженого рішенням селищної ради про бюджет об’єднаної територіальної громади Коропецької селищної ради на поточний рік.

          Фактичний  обсяг бюджету участі на відповідний рік визначається програмою про бюджет участі Коропецької селищної територіальної громади (далі – Програма) на відповідний період в межах передбачених п. 2 розділу 2.

          3.Подані для фінансування за рахунок коштів бюджету участі Коропецької ТГ проекти повинні утілювати креативні сучасні ідеї для покращення рівня життя громади та повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду населених пунктів громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності.

          4.Етапи проведення конкурсу:

          - проведення інформаційної кампанії щодо правил участі у конкурсі;

          - прийом проектів та їх оприлюднення;

          - здійснення попередньої оцінки та аналізу проектів уповноваженим робочим органом;

          - здійснення робочою групою детального аналізу та оцінки проектів щодо можливості реалізації;

          - доопрацювання проектів їх авторами за результатами та висновками робочої групи;

          - визначення робочою групою переліку проектів для голосування;

          - проведення за бажанням авторами проектів інформаційних заходів (промоції проектів) серед мешканців громади з метою популяризації власного проекту;

          - проведення голосування за проекти;

          - визначення Координаційною радою проектів-переможців конкурсу, формування списку проектів-переможців та їх виконавців;

          - реалізація проектів-переможців та звіт щодо їх виконання.

          5.Інформація про бюджет участі Коропецької ТГ розміщується на офіційному сайті Коропецької селищної ради.

  1. Інформаційна та промоційна кампанія

        1. З метою інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів бюджету участі Коропецької ТГ,  щороку проводиться інформаційна та промоційна кампанія.

        2. Інформаційна кампанія здійснюється  на усіх етапах за рахунок наявних організаційних можливостей, а також за рахунок коштів бюджету участі та інших джерел, не заборонених нормами чинного законодавства.

        3. Відповідальні за проведення інформаційної кампанії є члени координаційної ради. До проведення інформаційної кампанії можуть долучатися виконавчі органи Коропецької селищної ради,  підприємства, організації та установи.

        4. Інформаційна та промоційна кампанія включає: 

        - ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі, а також заохочування мешканців до подання проектів;

        - інформування про хронологію з етапами і датами проведення;

        - представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні; 

        - розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження бюджету участі.

        5. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також через інші заходи та канали повідомлення залежно від різних груп населення.

        6. Автори проектів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців  громади.

  1. Подання проектів

          1. Проекти для фінансування за рахунок коштів бюджету участі Коропецької ТГ можуть подавати фізичні особи віком від 14 років, які є громадянами України та проживають на території Коропецької ТГ.

          2. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів бюджету участі можуть бути до 150тис.грн.

Відсоток обов'язкового резерву у кошторисі проектів: 10 %. Резервування передбачається для покриття різниці між обсягом фінансування зазначеного в проектній заявці та фактичними  витратами на момент реалізації проекту згідно кошторисної документації (вартість матеріалів, робіт та послуг).

          3. Від одного автора проекту протягом одного року може надходити один проект.

          4. Подаючи проект для участі в конкурсі, автор проекту засвідчує свою згоду на використання ідеї та складових проекту, а також своїх персональних даних Коропецькою селищною радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації бюджету участі Коропецької ТГ.

          5. Проекти повинні відповідати наступним вимогам:

          - назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;

          - проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 2);

          - проект не суперечить чинному законодавству України;

          - реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Коропецької селищної ради;

          - в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану населеного пункту;

          - реалізація проекту повинна відбуватися протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат;

          - фінансування проекту повинно бути у рамках Програми, якщо сума проекту перевищує – гарантійні листи щодо співфінансування проекту у межах чинного законодавства;

          - орієнтовний бюджет проекту, розрахований автором, включає всі витрати (розробка проектної документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, вартість будівельних та ремонтних робіт та інших витрат, необхідних для реалізації проекту, мінімально необхідний резерв).

          - проект має бути загальнодоступним;

          - при формуванні проектів, які включають  роботи з будівництва (крім нового будівництва), реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

           - при формуванні проектів, які включають роботи з поточного ремонту об’єктів, авторам необхідно додавати до проекту орієнтовний кошторис вартості робіт.

          6. В рамках бюджету участі Коропецької ТГ не фінансуються проекти, які:

          - суперечать чинному законодавству України, напрямкам діяльності, визначеними Планом соціально-економічного та культурного розвитку або  Стратегією розвитку громади та місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

          - конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені Коропецькою селищною радою та будуть реалізовані протягом 3 років (поточного та наступних);

          -   передбачають виключно розробку проектної документації;

          - при реалізації передбачають залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та  її утримання за рахунок коштів бюджету;

          - передбачають нове будівництво;

          - передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;

          - передбачають виконання робіт на територіях, будівлях та спорудах,  які не належать до комунальної власності Коропецької селищної територіальної громади та на земельних ділянках, які перебувають в оренді;

          - не є загальнодоступними для мешканців громади.

         

 

7. Строки подачі проектів :

          На регулярній основі - кожен рік проекти подаються з 1 травня  до 1 червня.

          На нерегулярній основі – строк подання проектів визначається окремим розпорядчим документом селищного голови.

          8.Проекти подаються:

         - електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу: korrada@ukr.net з поміткою «Бюджет участі Коропецької селищної територіальної громади» з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді;

          - у паперовому вигляді  за адресою: вул. Марка Каганця, 10, смт. Коропець, 48370, з поміткою на конверті «Бюджет участі Коропецької селищної територіальної громади», поштою або особисто до Коропецької селищної ради (виконавчого комітету чи фінансового віддлу).

          Автор проекту може долучити до пакету документів презентацію зі стислою суттю проекту та візуалізацією.

          9. Всі проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні знайти підтримку не менше 20 осіб, що засвідчується підписами на окремому аркуші із зазначенням ПІБ кожної особи із зазначенням назви проекту та контактами цієї особи (номер телефону за наявності, адреса) для перевірки робочою групою правдивості відомостей.

          10. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проектів, не пізніше ніж за 5 календарних днів до кінцевого терміну здійснення попередньої оцінки та аналізу проектів.

          11. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

          12. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті Коропецької селищної ради у розділі  «Бюджет участі».

          13. Проекти, які були допущені до голосування в попередньому етапі реалізації бюджету участі Коропецької ТГ та які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку, встановленому цим Положенням.

          14. Після закінчення терміну прийняття проектів створюється реєстр отриманих проектів. На поштову або електронну адресу автора проекту надсилається повідомлення (лист) із зазначенням реєстраційних реквізитів проекту.

          15. Члени координаційної ради не мають право подавати проекти.

 

  1. Попередня оцінка і аналіз проектів

 

         1. Координаційна рада проводить попередню перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту протягом 15 робочих днів після завершення терміну подачі проектів, а у разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту, в телефонному режимі або електронною поштою члени координаційної ради повідомляють про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідної інформації. При відсутності в зазначений термін необхідних змін проект підлягає відхиленню. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто або шляхом надсилання електронною поштою з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді.

         2. Координаційна рада визначає щодо кожного проекту відповідальні підрозділи  за напрямком реалізації проекту.

         3. Відповідальні підрозділи протягом 30 днів з дня отримання проекту здійснюють його експертизу та готують звіт про аналіз відповідності проекту законодавству, цьому Положенню та можливості його реалізації за формою, яка затверджена даним Положенням (додаток 3). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови. Заповнена картка направляється Координаційній раді, у разі відсутності достатньої інформації для проведення експертизи відповідальний структурний підрозділ може направити запит автору проекту на електронну поштову скриньку для отримання у 5-тиденний термін додаткової інформації.

         4. Розгляду не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

         5. Координаційною радою формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.

         6. Автори проектів мають право бути присутніми та запрошуються на засідання Координаційної ради.

         7. Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають подальшому розміщенню на офіційному сайті Коропецької ТГ для проведення голосування.

         8. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть опубліковані на сайті для голосування.

         9. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

        

  1.  Голосування та підрахунок результатів

 

  1. Проекти-переможці визначаються шляхом голосування мешканцями, які зареєстровані та проживають на території Коропецької селищної територіальної громади віком від 14 років.
  2. Після закінчення кінцевого терміну для голосування, із представлених на голосування проектів формується список проектів за кількістю голосів.

         3. Голосування проводиться:

   - на офіційному сайті Коропецької селищної ради шляхом заповнення електронної форми;

            - у спеціально визначених селищною радою пунктах голосування шляхом заповнення друкованого бланку для голосування.

            4. Голосування триває 14 днів.

            5. Доступ до електронної форми для голосування на сайті селищної ради можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті.

            6. Перелік пунктів для голосування,з зазначенням режиму роботи, оприлюднюється Коропецькою селищною радою на офіційному сайті Коропецької селищної ради, не пізніше ніж за 7 днів до початку голосування.

            7. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 4), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні.

            При голосуванні шляхом заповнення друкованої версії анкети за паспортом нового зразка, обов’язковим є пред’явлення оригіналу довідки про реєстрацію місця проживання особи.

            8. У кожному з визначених пунктів призначається відповідальна особа, яка супроводжує голосування та веде журнал реєстрації, в якому зазначається дата голосування, прізвище, ім’я, та по-батькові громадянина, серія, номер паспорта та його підпис.

            9. Кожен мешканець громади може проголосувати за  один проект. Мешканці громади, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити бланк для голосування та (або) особисто проголосувати в пунктах для голосування, мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред`явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування.

            10. Якщо буде встановлено, що мешканець громади скористався своїм правом більше одного разу, то всі його голоси вважаються недійсними.

            11. Якщо буде встановлено, що мешканець громади надав не достовірні дані (паспорт, телефон, адресу реєстрації), то всі його голоси вважаються недійсними.

         12. Підрахунок голосів в електронному та паперовому варіантах організовує та узагальнює Координаційна рада. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект.

            13. За результатами голосування формується список проектів. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність проектної пропозиції  визначається жеребкуванням, яке проводить координаційна рада у присутності авторів.

            14. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

            15. Списки проектів фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

            16. Інформація щодо переліку проектів з результатами голосування публікується на офіційному сайті Коропецької селищної ради.

            17. Результати голосування розміщуються на офіційному сайті Коропецької селищної ради у розділі  «Бюджет участі».

            18. Після затвердження обсягів фінансування бюджету участі на відповідний рік, формується перелік проектів-переможців.

            19. У випадку, якщо при реалізації проектів-переможців не виникає потреба у використанні резерву або виникають залишки коштів за рахунок зменшення вартості робіт, матеріалів тощо, то напрямок використання коштів вирішується координаційною радою  разом з автором проекту в рамках тематики проекту. Відповідні зміни відображується у протоколі засідання координаційної ради.

            20. У разі, якщо при реалізації проекту його вартість перевищує заявлену в проектній заявці, автор проекту може залучити  додаткове фінансування з джерел не заборонених чинним законодавством  або, за спільною згодою автора та координаційної ради, вартість проекту може бути зменшена, якщо це суттєво не вплине на суть проектної ідеї. Цей факт фіксується у протоколі засідання Координаційної ради.

 

  1. Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів бюджету участі Коропецької селищної територіальної громади

 

         1. Проекти, які перемогли в голосуванні, фінансуватимуться в рамках бюджету участі Коропецької ТГ після прийняття селищною радою рішення про міський селищний на наступний бюджетний рік .

         2. Процес реалізації проектів-переможців підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.

         3. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади Коропецької селищної ради - виконавчі органи Коропецької селищної ради, або розпорядники чи одержувачі коштів місцевого бюджету. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

          4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті Коропецької селищної ради.

          5. Уповноважений робочий орган щорічно готує звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів бюджету участі Коропецької селищної територіальної громади.

         6. Заповнені друковані бланки для голосування, реєстри для голосування в паперовому вигляді зберігаються уповноваженим робочим органом 3 роки від дати оголошення переможців конкурсу.

 

 

Секретар селищної ради                                   Дмитро ДАНЧУК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь