Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

Нормативна база

Правила благоустрою Коропецької громади.
Фото без опису

Рішення другої чергової сесії №75 від 23.12.2020 року "Про затвердження правил благоустрою територій населених пунктів Коропецької територіальної громади"

перенлянути за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1nZmXFVSs1uo71skvamo7YB9MHKZM1abx/view?usp=sharing

Затверджено
рішенням Другої чергової сесії
восьмого демократичного скликання
Коропецької селищної ради

від 23.12.2020, №75

ПРАВИЛА
благоустрою території населених пунктів
Коропецької територіальної громади.

 Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин з благоустрою території громади визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в них. Правила розроблено на основі вимог наступних законодавчих та нормативно-правових актів:

   - Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про дорожній рух», «Про регулювання містобудівної діяльності» - Кодексу України про адміністративні правопорушення;

  - Постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», від 15.06.2006 №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою», від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг із вивезення побутових відходів»;

   - Наказів Міністерства житлово-комунального господарства України від 31.05.2007 №32 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту», від 03.11.2008 №326 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою», від 07.06.2010 №176 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів», Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Міністерства будівництва України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», від 16.01.2007 №7 «Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів» та інші.

 Контроль за дотриманням цих правил і координація дій відповідальних посадових осіб, пов’язаних з їх виконанням, здійснюється виконкомом селищної ради, посадовими особами контролюючих органів.

І. Загальні положення.

 1. Правила благоустрою Коропецької територіальної громади Коропецької селищної ради (надалі - Правила) є нормативно-правовим актом, який установлює економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади здійснення благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою громади.

 2. Ці правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою в населених пунктах територіальної громади - смт. Коропець, сіл - Горигляди, Вістря, Вербка, Діброва, Світле, Садове, Стігла, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території громади Коропецької селищної ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, незалежно від форм їх власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

3. Правила містять загальнообов’язкові на територіях територіальної громади Коропецької селищної ради норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 4. Правила спрямовані на:
      - розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Коропецької територіальної громади Коропецької селищної ради в належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
    - організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
    - створення умов для реалізації прав учасниками правовідносин у сфері благоустрою Коропецької територіальної громади;
    - збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, сприятливого для життєдіяльності довкілля;
   - забезпечення державних, громадських та приватних інтересів.

5. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою згідно з цими Правилами є виконавчий комітет Коропецької селищної ради, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадяни, громадські організації, керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм їх власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноваженні здійснювати контроль за станом благоустрою.

6. Коропецька селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Ці Правила є відкритими та доступними для всіх учасників правовідносин у сфері благоустрою селищної ради.

7.Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих правил, координація дій відповідних посадових осіб, пов’язаних з їх виконанням, здійснюється виконавчим комітетом селищної ради, постійною комісією з питань будівництва, благоустрою, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства.

 1.2. Визначення термінів.

 1.2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального та поточного ремонтів та утримання;
 • благоустрій території - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та ін., що здійснюються на території громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
 • відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення:

       а) побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
      б) рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
     в) небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;
    г) безхазяйні відходи - відходи, що не мають власника або власник яких невідомий;

  • вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, тротуари, пішохідні а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
  • газон - ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням;
  • захищені об’єкти - житлові будинки і прибудинкові території, лікувальні заклади, заклади освіти та культури, гуртожитки, розташовані у межах населених пунктів, заклади торгівлі, побутового обслуговування, будинки культури та клуби, інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, а також парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на території прилеглій до житлових будинків;
  • заходи з благоустрою території-роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
  • зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території селищної ради:
    а) зелені насадження загального користування -зелені насадження, які розташовані на території парків, скверів, бульварів, які мають вільний доступ для відпочинку;
    б) зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будинків, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, та ін.;
   в) зелені насадження спеціального призначення - насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола підприємств, кладовищ, ліній електропередачі високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження пришляхові в межах сіл;
  • зовнішнє освітлення - освітлення вулично-дорожньої мережі, прибудинкових територій, парків;
  • зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць і доріг; засобами зовнішньої реклами можуть бути пласкі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички;
  • мала архітектурна форма - елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою, який використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць, організації простору;
  • об’єкт благоустрою зеленого господарства - об’єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження;
  • об’єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда, комплекс (ансамбль), території, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду;
  • охорона зелених насаджень - система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження, відновлення або покращення виконання зеленими насадженнями відповідних функцій;
  • пам’ятка культурної спадщини - об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
  • парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, основним елементом якого є зелені насадження площею понад 2 га, який виконує санітарногігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;
  • пошкодження зелених насаджень - надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, яка не припинила їх росту;
  • прибирання об’єктів благоустрою - захід санітарного очищення, що передбачає регулярне збирання та перевезення в установлені місця побутових відходів, видалення вуличного листя, гілля, покос трави та сухостою, прибирання снігу, льоду тощо;
  • прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку;
  • прилегла територія -розташована поряд із власним або орендованим об’єктом (земельною ділянкою, будинком з прибудинковою територією або їх частинами, спорудою, будівельним майданчиком, об’єктом торгівлі або послуг тощо) територія, яку власник (балансоутримувач), орендатор та інші користувачі об’єкта повинні утримувати в належному стані; розміри меж прилеглої території в числовому значенні наведені у розділі 1 цих Правил;
  • присадибна ділянка - ділянка землі, що передається у власність громадян для обслуговування житлового будинку;
  • рекреаційні зони - спеціально виділені генеральним планом ділянки суші й водного простору, призначені для масового відпочинку, відновлення життєвих сил і працездатності людей, спортивної і туристичної діяльності, забезпечення оздоровчих, пізнавальних і культурно-розважальних потреб;
  • санітарна очистка території селищної ради - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що утворились на території селищної ради, а також прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь;
  • територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;
  • тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності одноповерхова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;
  • утримання в належному стані території- використання її за призначенням відповідно до генерального плану смт. Коропець та сіл селищної ради, іншої містобудівної документації, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів та елементів благоустрою;
 • -звільнена тара-товарна упаковка, яка застосовувалась об’єктом благоустрою при перевезенні та зберіганні товару та не потребує використання;
 • -карантинні бур 'яни - рослини, які мають значне поширення та які завдають шкоди здоров'ю, життю людей та сільському господарству.

      1.2.2. Інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, визначених законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про дорожній рух”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про поховання та похоронну справу”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, іншими нормативно-правовими актами.

II. Права посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян у галузі благоустрою.
       Громадяни, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності мають право:
     2.1. Користуватися об’єктами благоустрою селищної ради.
     2.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території громади Коропецької селищної ради. Вносити пропозиції до розроблення планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій.
    2.3 Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесенням до них змін, а також роз’яснення їх змісту.
    2.4. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території селищної ради, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.       
    2.5. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території селищної ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян, юридичної особи, або роботи з благоустрою виконуються з порушенням правил благоустрою території селищної ради, або призводять до її нецільового використання.
     2.6. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

III. Обов'язки відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян.

3.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:

    3.1.1. Здійснювати благоустрій відповідних територій у встановленому порядку, забезпечуючи: естетику і дизайн сільського середовища, вимоги щодо утримання дорожніх покриттів, внутрішньо квартальних, прибудинкових та присадибних територій, газонів, зелених насаджень тощо.       
    3.1.2. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, у тому числі, закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем (їх частини), свої та прилеглі території на відстані не менше 5 метрів від межі. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, парканів, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.
    3.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.          3.1.4. 3абезпечувати щорічне (після стихійного лиха, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами. При спроможності усувати наслідки на закріплених об’єктах благоустрою в установленому порядку.
    3.1.5. Проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників.
    3.1.6. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо передчасного зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.
    3.1.7. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд.
    3.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів.
    3.1.9. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку.
   3.1.10. При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.
   3.1.11 Проводити земляні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, виключно, на підставі відповідних дозволів і погоджень.
   3.1.12 Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.
   3.1.13 Не допускати транспортування та видалення відходів у несанкціоновані місця.
   3.1.14 Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.
   3.1.15. Укладати договори зі спеціалізованими підприємствами на вивіз побутових відходів та каналізаційних стоків.
   3.1.16. Узгоджувати з селищною радою експлуатацію об'єктів з небезпечними відходами, ліміти та схеми їх розміщення.
   3.1.17 Утримувати в належному санітарному стані зелені насадження (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур'янами, поливання зеленої зони і газонів), тротуари, доріжки і прибудинкові території.
   3.1.18 Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.
   3.1.19 Вживати заходів щодо виключення можливості винесення на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів.
   3.1.20. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях.
   3.1.21 Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки.
   3.1.22 Встановлювати урни біля входу (виходу) з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель та споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі.
   3.1.23 Власникам підземних комунікацій утримувати кришки колодязів справному та закритому стані. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані відповідними люками.
   3.1.24. Дотримуватись порядку утримання домашніх та інших тварин згідно з „Правилами тримання собак, кішок і інших хижих тварин у населених пунктах України”.
   3.1.25 Суб’єктам господарювання, які надають послуги з організації дозвілля населення, у вечірній та нічний час, забезпечувати охорону громадського порядку та освітлення прилеглої території.
  3.1.26. Громадянам утримуватися від придбання та розміщення на кладовищах, що знаходяться на території Коропецької селищної ради пластикових квітів, вінків та інших ритуальних товарів, виготовлених із пластику та інших неорганічних матеріалів.

IV. Дії відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян, що забороняються цими Правилами.
 Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:
    4.1.1. Захаращувати території сипучими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, листям, травою, гіллям, накопиченням снігу та криги тощо.
    4.1.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам.
   4.1.3. Проводити земляні, будівельні, демонтажні, монтажні та інші роботи без належного погодження чи дозволу.
   4.1.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища, особливо на інженерних спорудах водовідведення та водопониження (траншеях і т.і.).
   4.1.5. Здійснювати торгівлю напоями на розлив без улаштування туалету на території, яка використовується для такої торгівлі.
   4.1.6. Забруднювати земельні ділянки та водойми виробничими та побутовими стічними водами.       4.1.7. Вивозити каналізаційні стоки у не відведені для цього місця.
   4.1.8. Без узгодження з селищною радою та екологічною службою влаштовувати каналізаційні вигрібні ями.
    4.1.9. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.
    4.1.10. Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених (заборонених) для цього місцях.
    4.1.11. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.
    4.1.12 Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.
    4.1.13. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки, тощо у невизначених спеціально для цього місцях.
    4.1.14. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо.
    4.1.15. Експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення на обладнані контейнерами для збору відходів.
    4.1.16. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно- рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей.
    4.1.17. Самовільно вивішувати дорожні знаки без погодження з відділом поліції ГУНП України в Тернопільській області.
    4.1.18. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, на прибудинкових та присадибних територіях, газонах, берегах рік ,пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон  та паркуватися на них.
    4.1.19. Залишати автотранспортні засоби та механізми в місцях, що заважають проїзду спеціальних машин швидкої медичної допомоги, пожежних, рятувальних служб, прибиральної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.
    4.1.20. Влаштовувати стоянки вантажного автотранспорту , тракторів , с/г інвентарю на прибудинковій території , у дворах та біля дворів приватного сектору.
   4.1.21. Здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим - 10 метрів від вікон житлових будинків, шкіл, та інших установ.
   4.1.22. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.
   4.1.23. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.
   4.1.24. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.
   4.1.25. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.
   4.1.26. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів багатоквартирних будинків.
  4.1.27. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному і технічному стані.
  4.1.28. Здійснювати підключення до інженерних мереж об'єктів та будівельних майданчиків , щодо будівництва яких відсутня затверджена у встановленому порядку проектно-дозвільна документація , в тому числі ордер на право тимчасово порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням земляних робіт.
  4.1.29. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.
  4.1.30. Використовувати земельні ділянки не за цільовими призначеннями.
  4.1.31. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.
  4.1.32. Перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.
  4.1.33. Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси.      4.1.34. Вчиняти дії , що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об ’єктів благоустрою.

 5.1. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим комітетом Коропецької селищної ради ( з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням схематичних карт прибирання.

    Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі тощо для забезпечення своєчасного прибирання, другий - для координації та контролю знаходиться у виконавчому комітеті сільської ради. В разі відсутності у суб’єкта благоустрою (підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) схематичних карт, встановлюються наступні межі закріпленої для прибирання території:

- для об’єктів виробничої сфери (підприємств) -50 (100) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиць (шосе, площі, провулка, тощо);

- для об’єктів невиробничої сфери (лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, підприємства побутового обслуговування, підприємства торгівлі та магазини, літні майданчики, аптеки, нотаріальні контори, перукарні, банки, офіси -25 (50) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

- для вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень р ремонту побутової техніки, годинників, взуття, пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10 метрів;

- для будинків приватного сектору - 25 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування, оренду, тощо;

- для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній, електромереж та зв’язку, тощо -5(15) метрів від опори;

- для автомобільних шляхів - в районі смуг відводу.

5.1.1. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій території в числовому значенні.
Межі прилеглої території будівель, споруд, земельних ділянок, підприємств, установ і закладів, будівельних майданчиків тощо визначаються таким чином:

 - від головних фасадів (вуличних сторін) - до лінії бордюрного каменя проїзної частини, а якщо основну вулицю (дорогу) супроводжує допоміжний проїзд, до лінії ближнього до об’єкта бордюрного каменя цього проїзду;
     - від бокових фасадів (сторін) до середини санітарного розриву між сусідніми об’єктами, але не більше ніж 25 м від бокової сторони земельної ділянки, належної об’єкту, крім випадків, коли більші розміри меж визначені проектною документацією;
    - від тильного фасаду (задньої сторони) - на всю закриту дворову (прибудинкову) територію, а якщо прибудинкова територія не обмежена суцільними природними чи штучними межами (дорогою, стіною, парканом) до середини санітарного розриву між сусідніми об’єктами.
   - для нежитлових приміщень, розташованих у підвалах, цокольних частинах і на перших поверхах житлових будинків, прилегла територія розташована у створі крайніх стін приміщення вздовж фасаду будинку, а при наявності розриву між приміщеннями сусідніх орендарів (власників) додатково до 10 м у кожен бік.

5.2 Межі прилеглої території окремо розташованих об’єктів визначаються від належних (відведених) земельних ділянок об’єктів у таких розмірах:

    5.2.1. - АЗС, підприємства промисловості, енергетики, переробки вторинної сировини - 50 м;
    5.2.2. - будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, релігійних, громадських організацій, сп
   5.2.3. - будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, розміщені на території парків, скверів загального користування, пляжів - 50 м та проїзди до них;
  5.2.4.- будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, розташовані в житловій зоні - 25 м та проїзди, доріжки і проходи до них;
  5.2.5. - будівлі, споруди, майданчики сфери споживчого ринку, ресторанного бізнесу, відпочинку та послуг, розташовані в адміністративних, спеціальних і промислових зонах - 15 м та проїзди, доріжки і проходи до них;
  5.2.6. - електричні, газорозподільні підстанції, каналізаційно-насосні станції, котельні -15 м та проїзди до них;
  5.2.7. - гаражні кооперативи, автомобільні мийки, автомобільні стоянки, СТО, шино монтажні майстерні - 15 м та проїзди до них;
  5.2.8. - відокремлені від вуличних тротуарів облаштовані зупинки громадського транспорту -10 м;           5.2.9. - тимчасові споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності - 10 м від кожної крайньої точки ТС та прохід, доріжка, тротуар, спеціально створені для ТС;
  5.2.10. - індивідуальні гаражі -5 м;
  5.2.11. - об’єкти виносної (вуличної) торгівлі -5 м.

5.3.Балансоутримувач забезпечує утримання в належному стані та здійснює своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або залучаючи для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

 5.4.Вивіз твердих побутових відходів на території громади проводиться виключно спеціалізованим автотранспортом - сміттєвозом комунального підприємства Коропецької селищної ради. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на полігоні твердих побутових відходів.

 5.5.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

5.5.1.Утримання парків (парків культури і відпочинку, парків- пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку  здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

   5.5.1.1Благоустрій на утримання в належному стані територій вказаних у пункті 1 територій включає:
    - санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, утримання контейнерів для сміття та відходів;
   -  укладання договорів на їх вивезення;
   - освітлення території;
   - озеленення, збереження зелених засаджень;
   - відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
   -  утримання в належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;
    - встановлення та утримання в належному стані обладнання, приборів освітлення, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою;
    - забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

5.5.1.2. При цьому забороняється:

    - спалювання листя, гілля та сміття,
    - пошкодження зелених насаджень, збір квітів та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку,
    - на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку - пошкодження елементів благоустрою,
   - розпивати алкогольні напої та палити на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.6. Утримання пам’яток культурної та історичної спадщини:
    5.6.1. Території пам’яток культурної та історичної спадщини, інших пам’яток місцевого значення утримуются належному стані, захищаються від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.
    5.6.2 Використання пам’яток культурної та історичної спадщини, інших пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, впорядкування, оздоблення, тощо.

5.7. Утримання доріг, вулиць (провулків, проїздів).
   5.7.1.Власники доріг, вулиць або уповноважені особи повинні здійснювати їх належне експлуатаційне утримання.
  5.7.2.

  5.7.3.Встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням з відповідними службами та відділами.
  5.7.4.Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.    5.7.5.Забороняється мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.
  5.7.6. Забороняється ставити автотранспорт в місцях не відведених під автостоянки.
  5.7.7.Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг, зобов’язані: утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок. Запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття; установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти; власникам побутово-торговельних споруд та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти з погодженням у відповідних органах.

5.8. Утримання кладовищ.
    5.8.1 Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.
   5.8.2 Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд здійснюється відповідно їхніми власниками за рахунок власних коштів.     5.8.3Утримання в належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих правил.
  5.8.4 Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням виконкому сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.     5.8.5Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарноепідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та похоронну справу».
  5.8.6 Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.9. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкових територій, територій житлової та громадської забудови.
    5.9.1. Благоустрій територій житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.    5.9.2. Благоустрій прибудинкової та присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.
    5.9.3. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться сільською радою.

5.10. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій
   5.10.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданим їм на праві власності чи користування, відповідно до Закону, цих Правил та інших нормативних актів за власні кошти.
   5.10.2. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані.
   5.10.3. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території об’єднаної територіальної громади визначає селищна рада.

VI. Порядок санітарного очищення території Коропецької селищної ради.
    6.1.Санітарне очищення території Коропецької селищної ради включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території сільської ради відповідно вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень сільської ради, чинного законодавства.
   6.2.Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, здійснення заходів з благоустрою:
   - покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, дворів - покладається на виконавчий комітет сільської ради;
   - тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домовладіннями - покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет сільської ради;
   - дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам - покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
   - охоронних зон ліній електропередач - покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують; прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів - покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
  - зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозволу та відпочинку - покладається на їх балансоутримувачів;
 мостів - покладається на їх балансоутримувачів.

    Рішенням селищної ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селищної ради;

    6.2.2. На територіях, які належать прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
    - регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння;
    - регулярне миття об’єктів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;
   - регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях прилеглих до будинків та споруд;
   - встановлення на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасного їх очищення та забезпечення вивезення сміття; очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів, парків, дерев, будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
  - регулярне знищення бур’янів, покіс трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійні дерев та чагарників, видалення сухого та поломаного гілля та забезпечення їх вивезення;
 - регулярне обстеження прилеглих та закріплених територій з метою виявлення територій зі значним розростанням карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;
- проведення заходів, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
 - проведення протягом року необхідних заходів по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;
- проведення в повному обсязі заміни сухих та пошкоджених кущів і дерев;
- утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
 - проведення відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;
- забезпечення прибирання суб’єктами відповідних територій у зимовий період (видалення снігу та снігово-льодяних утворень). В першу чергу очищати тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки маршрутних таксі та автобусів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, усувати слизькість.

VII. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.

7.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійснення будь-яких видів діяльності з метою відведення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:
   7.1.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попереджання утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
   7.1.2. Забезпечувати в прилеглих житлових будинках, жилих та не жилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував би 40 ДБ в денний т ЗО ДБ в нічний час;
   7.1.3. Починати роботу обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  7.1.4. Визначення встановлених Законом святкових і неробочих днів, інших свят, в які дозволяється проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час здійснювати за погодженням виконкому сільської ради.

VIII. Утримання тварин.

8.1. Громадяни та суб’єкти господарювання - власники тварин зобов’язані:
   - реєструвати тварин;
   - не допускати вільне пересування  та утримання тварин в місцях загального користування, а також за межами власних домогосподарств, прилеглих до них територій;
   - вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;
    - не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;
    - не проводити купання тварин в місцях масового відпочинку, в місцях перебування людей на воді.
 8.2. Не допускається жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

IX. Обмеження щодо паління тютюнових виробів.

9.1. Забороняється паління тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях ( за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:
    - в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення;
    - в державних установах, безпосередньо в приміщеннях селищної ради;
    - на стадіонах, спортивних майданчиках, в зонах масового відпочинку;
    - на територія закладів освіти; - при пішохідному переміщенні по тротуарам, вулицям, прибудинкових територіях.

9.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, приміщень зобов’язані відвести спеціально обладнані місця для паління вентиляцією, урнами для гасіння недопалків, засобами пожежогасіння, ящиком з піском та написом « Місце для паління».

 9.3. У громадських місцях (кафе, барах, ресторанах та ін.) особи, які не палять розміщуються таким чином, щоб тютюновий дим не поширювався на них.

X. Збирання сміття та відходів.
    10.1. Збирання сміття та відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту з урахуванням роздільного збору сміття.


  10.2. Підприємства, організації, установи та громадяни зобов’язані:
    10.2.1 у встановленому порядку складати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів із організаціями чи спеціалізованим підприємством, яке перемогло у конкурсі оголошеному виконавчим комітетом Коропецької селищної ради, які проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів;
   10.2.2 забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, а також прилеглих територій і територій, закріплених згідно з договором, (договір повинен бути в КП).

10.3. Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків тощо зобов’язані:
   10.3.1. своєчасно складати договори на перевезення та утилізацію твердих побутових відходів (ТПВ) із спеціалізованим підприємством обраного на конкурсній основі виконкомом Коропецької селищної ради;
    10.3.2. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями щодо виконання ними зобов’язань стосовно дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій та сортування ТПВ;

  10.4. Підприємства зі збирання та перевезення ТПВ зобов’язані:
   - вчасно (згідно з договорами та нормами накопичення ТПВ) здійснювати вивезення ТПВ з територій житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця. Вивозити відходи з контейнерів, які розташовані на прибудинкових територіях;
   - у районах приватної забудови, де будинки належать громадянам на праві приватної власності, здійснювати планово-регулярне очищення від ТПВ згідно з окремими договорами зі збирачами відходів;
  - прибирати місце розташування контейнерів після звільнення їх від сміття.

  10.5. Контейнери для збирання та зберігання ТПВ повинні розміщуватись на спеціально обладнаних контейнерних майданчиках із зручними під’їздами для сміттєвозів. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць.

  10.6. Контейнерні майданчики повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, а саме: - мати водонепроникне тверде покриття; - не бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

   10.7. Кількість контейнерів для зберігання ТПВ визначається чисельністю населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезення побутових відходів.
   10.8. Великогабаритні відходи (старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо) повинні збиратися на контейнерних майданчиках або поруч з ними і вивозитися спеціальними сміттєвозами чи звичайним вантажним транспортом у міру накопичення згідно з укладеним додатково договором за власні кошти. Відходи від поточного ремонту квартир вивозять власники (наймачі) квартир за власні кошти.
  10.9. Опале листя, зібране на вулично-дорожній мережі, має бути вивезене в спеціальне місце після погодження з виконавчим комітетом Коропецької селищної ради.
        Опале листя, зібране з прибудинкових проїздів, доріжок, тротуарів, майданчиків, територій без зелених насаджень, а також квітників і газонів, необхідно компостувати.
       На прибудинкових (дворових) територіях рекомендовано не збирати опале листя з-під угруповань дерев та чагарників, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Листя має залишатися на зиму під деревами, а весною його слід неглибоко прикопати або за допомогою механізмів змішати з ґрунтом. У разі бажання вивезти опале листя з дворових територій ініціатори мають надати до виконавчого комітету Коропецької селищної ради копію договора на транспортування та утилізацію відповідного об’єму опалого листя, а після виконання означених робіт надати у 10-ти денний термін копію акту виконаних робіт.
    10.10.Спалювання опалого листя категорично забороняється, оскільки провокує хвороби органів дихання, онкозахворювання та надзвичайно шкідливе для довкілля.
    10.11. Забороняється викидати трупи свійських тварин та птахів у контейнери для відходів.
    10.12. У місцях масового зібрання людей (парки, сквери, стадіони) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства.
    10.13.Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначає виконавчий комітет Коропецької селищної ради з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та виду прилеглих територій.
   10.14. Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей виконується протягом всього робочого дня. Прибирання територій кладовищ, братських поховань тощо проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій відповідно до встановленого порядку.
  10.15. В зимовий період очищення дахів багатоквартирних будинків балансоутримувачами від снігу та бурульок проводиться негайно, з дотриманням заходів безпеки пішоходів, не допускаючи пошкодження елементів будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах. Сніг та бурульки, що зняті з дахів, необхідно збирати на купи та протягом доби вивозити.
   10.16. Керівники підприємств-балансоутримувачів житлових приміщень, депутати Коропецької селищної ради, члени виконавчого комітету зобов’язані проводити систематичну роз’яснювальну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного виконання правил.

XI. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування.

   11.1. Утримання зелених насаджень та прибирання об’єктів зеленого господарства на території об’єктів благоустрою регламентовано Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

  11.2. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.

11.3. Благоустрій та утримання в належному стані територій парків здійснюють їх балансоутримувачі в межах, визначених актом на право постійного користування земельною ділянкою, згідно з вимогами Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, Державних санітарних правил і норм, цих Правил.

11.4. Утримання території парків, інших зон відпочинку, зон зелених насаджень та прибережних зон, які не мають призначеного балансоутримувача, виконує Коропецька селищна рада.

 XII. Відповідальні посадові особи селищної ради та керівники підприємств, установ, організацій.

   12.1. Відповідальні посадові особи рішенням виконавчого комітету мають право складати акти, протоколи на порушників цих Правил та санітарного режиму,  передавати матеріали до адміністративної комісії Коропецької селищної ради, суду відповідно до чинного законодавства України.

  12.2. Керівники підприємств і установ, відомств, навчальних закладів, підприємств торгівлі і громадського харчування, медичних і дитячих закладів та інші зобов’язані укладати договори на вивіз твердих побутових відходів, а також на проведення робіт по боротьбі з комахами і гризунами.

   12.3. Керівники підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності зобов’язані, підтримувати необхідний рівень чистоти на своїй території, у тому числі своєчасно вивозити тверді побутові відходи, що накопичуються у них. Для цього вони зобов’язані укласти договір на вивіз відходів не пізніше ніж за 2 місяці до кінця року з підприємствами, яким надано право займатися цією діяльністю. Відмова від виконання цієї вимоги розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання.

  12.4. Для щойно введених підприємств торгівлі громадського харчування та інших побутових об’єктів договори на вивезення твердих побутових відходів також укладаються в встановленому порядку. Плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами і нормами накопичення у терміни, визначені договором.

   12.5. Вивіз побутових відходів може проводитись за укладеними договорами зі спеціалізованими підприємствами.

   12.6. Створення несанкціонованих смітників, засмічення балок, лісосмуг, полів, прибережних зон а також відмова від укладення договорів на вивіз твердих побутових відходів тягне за собою цивільно-правову та адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

   12.7. Керівники підприємств усіх форм власності, що мають на балансі житловий фонд зобов’язані:
     - ознайомити всіх громадян, що мешкають на відповідній території із правилами утримання собак і котів. Вимагати від мешканців, власників домашніх тварин проведення своєчасних щеплень тваринам проти сказу, дотримання правил утримання собак і котів, застосовувати заходи суспільного впливу за порушення їх утримання.
    - утримувати підвали, віконні пройоми житлових будинків, інші підсобні помешкання закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення.

   12.8. Керівники зобов’язані утримувати в належному санітарному стані магазини, павільйони, лотки, їдальні, кав’ярні, бари, ресторани, закусочні, підприємства по наданню побутових послуг, а також прилеглі до них території, закріплені рішенням виконкому Коропецької селищної ради.

    12.9. Усі власники підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту, ринків зобов’язані облаштувати прилеглу територію, сіяти газони, створювати квітники, попередньо погодивши це з  селищною радою.

    12.10. Робота ринків не повинна погіршувати санітарний стан території громади, негативно впливати на умови проживання та не створювати перешкод для руху транспорту і пішоходів.

    12.11. Встановлення кіосків, торгових палаток, павільйонів із продажу товарів на вулицях проводиться виключно у визначених місцях, (Наказ мін регіону про тимчасові споруди - )

    12.12. Утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність та діяльність із надання побутових послуг, перевезення пасажирів та вантажу, проведення виставок, святкових, розважальних та інших свят здійснюється відповідно до чинного законодавства, рішень Коропецької селищної ради та її виконкому.

   12.13. Забороняється споживати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби у місцях, на які встановлено обмеження відповідно до чинного законодавства.     12.14. Стічні води повинні відводитися до каналізаційної мережі, а при її відсутності - в спеціальні резервуари. Звільнена тара підлягає щоденному вивезенню.

   12.15. Вікна - вітрини магазинів, майстерень, об’єктів побутового та соціального обслуговування, інших підприємств сфери послуг, рекламні оформлення, оголошення, афіші повинні утримуватись у належному стані. Рекламні оформлення розташовуються відповідно до вимог чинного законодавства.

   12.16. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, літніх кафе та майданчиків торгівлі і громадського харчування та інших тимчасових об’єктів обслуговування, що потребують оформлення договору оренди землі, проводиться за рішенням Коропецької селищної ради.

   12.17. Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринки тощо зобов’язані утримувати у зразковому порядку малі архітектурні форми, щорічно робити їх ремонт.    12.18. Комунальні підприємства організовують забезпечення необхідної кількості урн на тротуарах вулиць, утримання їх справними і чистими, своєчасне очищення від сміття в міру його накопичення, але не рідше одного разу на день. Забороняється спалювати сміття в урнах і зняття їх на зиму.

   12.19. При виконанні ремонтно-будівельних робіт, зокрема при прокладанні підземних комунікацій, підприємства та організації, що виконують ці роботи, зобов’язані негайно вжити заходи щодо повного збереження насаджень. Протягом 15 днів після закінчення робіт відновлювати дорогу, тротуари, газони.

    12.20. Відкриття об’єктів торгівлі, громадського харчування, сфер послуг, аптек, кіосків, автозаправних станцій повинно погоджуватись з селищною радою у відповідності до Правил благоустрою Коропецької селищної об’єднаної територіальної громади.

  XIII. Власники приватних будинків зобов’язані:
   13.1. Утримувати сміттєзбиральники встановлені виконавчим комітетом Коропецької селищної ради в належному стані. Виносити у сміттєзбиральники тільки тверде побутове сміття.

   13.2. Заключити договір на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів з підприємством-переможцем конкурсу на виконання робіт з вивезення ТПВ в залежності від кількості фактично проживаючих у житловому будинку.

  13.3. Власники собак і котів утримувати їх відповідно до правил утримання собак і котів.

  13.4. Організації, які здійснюють у встановленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи у приватних будинках, забезпечують наприкінці робочої зміни належний санітарний порядок, вивезення будівельного сміття з будівельних і ремонтно-будівельних ділянок.

  13.5 Перелік установлених законодавством обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою На земельних ділянках об'єктів благоустрою забороняється:
     13.5.1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без ордеру, виданого виконкомом Коропецької селищної ради;
    13.5.2. самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
    13.5.3. вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
   13.5.4. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
   13.5.5. самовільно встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху, об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
   13.5.6. улаштовувати стоянки автомашин, зупинки громадського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;
   13.5.7. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
   13.5.8. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
  13.5.9 здійснювати несанкціоноване підключення до інженерних мереж;
  13.5.10. очищати дахи від снігу та льоду, виконувати земляні, будівельні та інші роботи без установлення тимчасової огорожі на прилеглих територіях;
  13.5.11. захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;
  13.5.12. наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати, робити малюнки на стінах будинків, споруд, парканах;
 13.5.13. мити, ремонтувати автомобілі, мотоцикли, моторолери, купати тварин, прати килими на подвір’ях державного, громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок, підключати до них поливні шланги;
 13.5.14. пересувати вулицями сіл на будь-яку відстань механізми на гусеничному ходу без трейлерів і відповідних пристосувань до них;
 13.5.15. торгувати промисловими і продовольчими товарами, будівельними матеріалами, запасними частинами до механічних засобів, лікарськими рослинами та іншими товарами в не відведених для цього місцях;
13.5.16. забруднювати вулиці при перевезенні вантажів;
13.5.17. допускати заростання бур’янами газонів та квітників;
13.5.18. прибудовувати до кіосків, павільйонів, наметів прибудови, козирки, загороди, навіси непередбачені проектом, а також складувати тару і запаси товарів біля торгових точок та на прибудинкових територіях;
 13.5.19. залишати неприбраною територію на вулицях, у парках, скверах і інших місцях по закінченню виносної торгівлі, де вона дозволена, а також пересувні візки, лотки, контейнери, інше торгівельне устаткування.

    13.6. Громадянам забороняється:
   13.6.1. Утримувати на балконах, лоджіях тварин, птицю, голубів, мити балкони зливанням води. Робити на вулиці загорожі та утримувати в них птицю, худобу.
   13.6.2. Витрушувати одяг, килими, інші речі на балконах, у під’їздах, парадних входах до будинків, кидати з балконів, вікон різні предмети та виливати рідини, недопалки.
   13.6.3. Пересування з собаками без повідків і намордників по території житлової забудови, проїзд з ними у пасажирському транспорті, відвідування магазинів, об’єктів соцкультпобуту.
  13.6.4 Проїзд у забрудненому одязі в громадському транспорті (автобусах, маршрутних таксі).
  13.6.5. Виносити у контейнери будівельне, негабаритне сміття та землю.
  13.6.6. Палити листя, рослинність на вулицях, присадибних земельних ділянках, біля житлових будинків на прилеглих до підприємств, установ, організацій територіях, очерет біля водоймищ та стерню на полях.
   13.6.7.Складувати перед своїми земельними ділянками на вулицях, проїздах, перед парканами будь-які будівельні, господарчі, сільськогосподарські товари, солому, сіно, влаштовувати незаконні прибудови.
  13.6.8.При пересуванні великої рогатої худоби на пасовище та додому користуватися маршрутами не узгодженими з виконкомом Коропецької селищної ради.
 13.6.9.При пересуванні великої рогатої худоби населеними територіями селищної ради залишати без прибирання навіз та інші результати життєдіяльності ВРХ. XVI. Здійснення контролю за виконанням Правил.

XIV. Контроль благоустрою населених пунктів.

      14.1. Контроль за станом благоустрою Коропецької селищної об’єднаної територіальної громади, виконанням цих Правил здійснюється виконавчим комітетом Коропецької селищної ради шляхом:
- проведення перевірок території населених пунктів;
- розгляду звернень учасників правовідносин (виконавчий комітет Коропецької селищної ради, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадяни, громадські організації);
 - складання адміністративних протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені чинним законодавством; - подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

Здійснення виконавчим комітетом Коропецької селищної ради вищезазначених заходів, виявлення порушень у сфері благоустрою не потребує узгоджень, дозволів або направлень на перевірку.

  14.2. Для усунення порушень правил благоустрою території громади органом контролю можуть вживатись такі заходи:
   - надання обов'язкових до виконання приписів на ім'я осіб, відповідальних за утримання об'єктів благоустрою, якщо перевіркою цих об'єктів виявлені фактори та умови, які можуть спричинити порушення правил благоустрою території Коропецької селищної ради;
   - надання замовникам і виконавцям робіт, які здійснюються з порушенням правил благоустрою, письмових попереджень щодо припинення або призупинення таких робіт і вжиття заходів для відновлення пошкоджених елементів благоустрою, звільнення незаконно зайнятих ділянок території громади;
  - складання протоколів про адміністративні правопорушення за фактами порушення правил благоустрою згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 - інформування органів державного нагляду у сфері благоустрою населених пунктів, правоохоронних органів, дозвільних органів та органів фінансового контролю про факти грубого або неодноразового порушення правил благоустрою, ігнорування приписів і звернень посадових осіб виконавчого комітету Коропецької селищної ради, перешкоджання проведенню перевірок території та здійсненню заходів з усунення порушень правил благоустрою території Коропецької селищної ради;
 - оформлення акта комісійного обстеження території для подальшого обрахування грошової компенсації та оцінки розміру відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою. Склад комісії для обстеження території затверджується керівником виконавчого комітету Коропецької селищної ради.

  14.3 Оцінка розміру відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, здійснюється його балансоутримувачем у порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єкта благоустрою” та наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 326 “Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою”, та іншими чинними нормативно - правовими актами. Орган контролю бере участь в роботі комісії з оцінки розміру відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою.

XV. Відповідальність за порушення у сфері благоустрою.
  15.1. Порушенням у сфері благоустрою вважається невиконання обов’язків або порушення вимог, передбачених законами України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про дорожній рух”, “Про рекламу”, “Про поховання та похоронну справу”, іншими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами, що регулюють відносини та встановлюють нормативи у сферах землеустрою, містобудування, охорони навколишнього природного середовища, озеленення територій, утримання об’єктів благоустрою, будинків і споруд тощо.

   15.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою притягаються особи, винні у:
   1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
   2) проектуванні об’єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;    3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарногігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;
  4) порушенні цих Правил;
  5) порушенні режиму використання та охорони територій і об’єктів рекреаційного призначення;
  6) самовільному захопленні території (частини території) об’єкта благоустрою населених пунктів територіальної громади;
  7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів територіальної громади;
  8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”;
 9) забрудненні (засміченні) територій населених пунктів;
 10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території громади тощо;
11) інших правопорушеннях у сфері благоустрою населених пунктів, відповідальність за які встановлена законодавством. Невиконання обов’язків або порушення вимог, встановлених цими Правилами, вважається порушенням Правил. За порушення Правил винні особи (громадяни, посадові особи, юридичні особи) несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, Цивільним кодексом України, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами.

  15.3. Порушення законодавства у сфері благоустрою та притягнення осіб, винних у цьому, до відповідальності, не звільняє їх від обов’язку припинити порушення та вчинити дії для усунення його наслідків. Усунення наслідків порушення Правил здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане з аварією або стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

15.4. У разі, коли особи, винні в порушенні Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення в установлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення вимог цього законодавства.
 

XVI. Порядок внесення змін і доповнень до цих Правил.

16.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Коропецької селищної ради.

16.2. Проект рішення Коропецької селищної ради про внесення змін та доповнень до цих Правил підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Коропецької селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                            Дмитро Данчук

 

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення


Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 07.02.97, в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }

17*20=340 17*80=1360 грн.
17*50=850 17*100=1700 грн.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya/statja-152.htm

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь