Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

електронні консультації

Фото без опису


 

За допомогою сервісу можна проводити:

КОНСУЛЬТАЦІЇ:оприлюднення варіанту вирішення питання з можливістю коментування;

ПРОСТЕ ОПИТУВАННЯ:запитання + закритий перелік варіантів відповіді, запитання + один варіант відповіді, запитання + кілька варіантів відповідей;

СКЛАДНЕ ОПИТУВАННЯ:опитувальник із можливістю редагування відповідей, із налаштуванням діапазону балів оцінки чи ранжування;

ОБГОВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ:оприлюднення НПА з можливістю коментування.

Ініціювати та проводити опитування можуть органи місцевого самоврядування, дорадчі органи при ОМС, громадські об'єднання, благодійні організації, профспілкові організації, органи самоорганізації населення та організації роботодавців. Важливо також, що таке опитування можуть провести і жителі громади.

Як і у випадку платформи в цілому, скористатися сервісом можна після одноразової реєстрації за допомогою BankID чи електронного цифрового підпису. 

Це довгоочікуваний сервіс як для органів влади, що прагнуть бути на одній хвилі з громадою та будувати з нею партнерські відносини, так і для громадян, які хочуть бути співавторами рішень, ініціатив, місцевих політик та впливати на них у зручний спосіб.
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

від 15.09.2022 №12

Положення

про електронні консультації в об’єднаній територіальній

громаді Коропецької селищної ради.

 

Розділ І. Загальні положення.

1. Положення про електронні консультації та опитування в об’єднаній територіальній громаді Коропецької селищної ради (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення Коропецькою селищною радою та її виконавчими органами (далі – органи місцевого самоврядування) електронних консультацій та опитувань (далі – е-консультації) з питань, що належать до їх компетенції.

2. Правовою основою Положення є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації», «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»,

3. Е-консультації є однією з форм участі членів територіальної громади Коропецької селищної ради у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

4. Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.

5.  Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е-консультаціях.

6.  Е-консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 18-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, на законних підставах перебуває у межах населених пунктів об’єднаної територіальної громади та в законний спосіб може підтвердити цей факт, може взяти участь або ініціювати е-консультацію. Факт належності особи до об’єднаної територіальної громади підтверджується одною з зазначених умов:

1) особа зареєстрована на території об’єднаної територіальної громади;

2) особа на законних підставах орендує або користується житлом в межах об’єднаної територіальної громади;

3) особа працює в межах об’єднаної територіальної громади.

7. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на веб-порталі «Е-консультації», а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

8. Публічні консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

9. Результати проведення е-консультацій враховуються органами місцевого самоврядування під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

7. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб-порталі                    «Е-консультації» інформації, з якої  проводиться консультація та завершується у строки, визначені виконавчим комітетом міської ради.

Також, інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації» може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

8. Виконавчий комітет Коропецької селищної ради під час проведення е-консультації взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

9. Е-консультації проводяться у формі електронної консультації з громадськістю або електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю коментування учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів або оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з можливістю коментування документу учасниками           е-консультації  та  внесенням  власних  коментарів.  Електронні консультації з громадськістю або електронні обговорення нормативно-правових актів проводиться на веб-сервісі «Електронні консультації з громадськістю».

10. Під час проведення е-консультацій виконавчий комітет міської ради інформує про їх проведення:

осіб, права, свободи, інтереси чи обов’язки яких потребують визначення;

на яких вплине результат е-консультацій;

які братимуть участь у його реалізації;

фахівців з відповідних питань;

інших заінтересованих осіб.

11. Матеріали е-консультацій, оприлюднені на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю», архівуються та зберігаються суб’єктом владних повноважень не менше ніж п’ять років з дня прийняття рішення.

12. Строк проведення е-консультацій визначається суб’єктом владних повноважень з урахуванням складності питання, проекту акту, терміновості, пріоритетності, строків виконання завдань.

Строк проведення е-консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом. Строк проведення е-консультації обчислюється з моменту оприлюднення.

13. Е-консультації можуть проводитися щодо:

1) Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;

2) Програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;

3) Проектів бюджету об’єднаної територіальної громади та звітів про його виконання;

4) Проектів генерального плану та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;

5) Проекту Стратегічного плану розвитку об’єднаної територіальної громади та змін до нього;

6) Проектів планів і програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

7) Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в об’єднаній територіальній громаді  чи  поблизу неї  нових  екологічно  небезпечних  об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;

8) Проектів Статуту територіальної громади та змін до нього;

9) відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;

10) Програм приватизації об’єктів комунальної власності;

11)  Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

12) надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

13) питань  адміністративно-територіального   устрою,  передбачених законодавством;

14) символіки територіальної громади;

15) встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

16) зміни тарифів на  житлово-комунальні послуги, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;

17) зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;

18) Проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;

19) Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;

20) визначають порядок надання адміністративних послуг;

21) стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

Розділ ІІ. Ініціатори, користувачі та заінтересовані особи е-консультацій.

1. Е-консультації організовує і проводить виконавчий комітет міської ради, який готує пропозиції щодо вирішення певного питання або є розробником проекту нормативно-правового акту, за допомогою відповідальної посадової особи відділу виконавчого комітету Коропецької селищної ради, що здійснює управління веб-порталом «Електронні консультації з громадськістю» (далі – Модератор).

2. Консультаційно-дорадчі органи при виконавчому комітеті міської ради, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення  е-консультацій, шляхом подання відповідних пропозицій органу місцевого самоврядування чи створити е-консультацію на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».            Е-консультацію з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» ініціює від інституту громадянського суспільства його голова.

Ініціювати проведення е-консультацій, може також  особа, яка на законних підставах проживає у межах об’єднаної територіальної громади та відповідає умовам частини 6   Розділу 1 цього положення.

3. В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу «Електронні консультації з громадськістю», належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації.

Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі.

4. З метою забезпечення відкритості та доступності інформації щодо е-консультацій, які проводяться виконавчим комітетом Коропецької селищної ради та їх належного інформування, орган місцевого самоврядування веде Інформаційний реєстр заінтересованих осіб.

Користувач е-консультацій, який бажає увійти в категорію заінтересованих осіб для можливості отримання інформації про е-консультації, які проводяться виконавчим комітетом Коропецької селищної ради, створює особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та обирає категорії консультацій,  в яких заінтересований.

В Інформаційному реєстрі заінтересованих осіб містяться відомості про прізвище, ім’я, по батькові заінтересованої особи, сфери її інтересів, контактна інформація (електронна адреса, засоби телефонного зв’язку).

З метою підтримання Інформаційного реєстру заінтересованих осіб в актуальному стані користувач самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

При створенні особистого електронного кабінету на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» користувач е-консультацій подає такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку) та надає згоду на обробку своїх персональних даних.

Ведення інформаційного реєстру заінтересованих осіб здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5. Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:

1) здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень виконавчим комітетом Коропецької селищної ради, які були прийняті на основі е-консультацій;

2) подавати виконавчому комітету Коропецької селищної ради пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на е-консультації;

3) отримувати від виконавчого комітету Коропецької селищної ради відомості та інформацію, що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Розділ ІІІ. Порядок проведення електронних консультацій.

1.  Е-консультації проводяться шляхом:

1) оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;

2) опитування для виявлення громадської думки;

3) оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування.

2. Е-консультації організовує і проводить виконавчий комітет Коропецької селищної ради, який є розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою Модератора.

3. Виконавчий комітет Коропецької селищної ради щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю, де включені також електронні консультації (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозиції органів місцевого самоврядування, консультативно-дорадчих органів утворених при органах місцевого самоврядування, членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення.

4. Виконавчий комітет Коропецької селищної ради у день початку е-консультації розміщує інформацію про початок е-консультації на офіційному інтернет-ресурсі, а також надсилає електронною поштою заінтересованим особам, що включені до інформаційного реєстру заінтересованих осіб повідомлення про початок е-консультації.

5. Авторизація на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного урядування України. Також учасник  е- консультацій надає згоду на обробку своїх персональних даних.

6. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у електронній формі, які публікуються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». Коментарі користувача е-консультації із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора оприлюднюються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

7. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються лише коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.

8. Коментарі, що надійшли під час е-консультацій, вивчаються та аналізуються виконавчим комітетом Коропецької селищної ради.

9. На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги Закону України «Про звернення громадян». Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду  пропозицій не надаються та  не надсилаються учасникам е-консультацій.

10. Ініціювати е-консультацію особа  може лише після реєстрації на веб- порталі «Електронні консультації   з   громадськістю».    Консультація    ініційована    користувачем    веб-порталу перевіряється Модератором впродовж 2 робочих днів з моменту створення такої е-консультації на відповідність вимогам пункту 7 Розділу ІІІ цього Положення. До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

В разі відповідності консультації вимогам пункту 7 Розділу ІІІ цього Положення Модератор не пізніше наступного дня після перевірки надає консультацію відповідним структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку структурним підрозділом виконавчого комітету Коропецької селищної ради щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, замовником проведення такої консультації стає структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, який зазначає на веб-порталі додатково інформацію про автора ініціативи.

11. У разі прийняття негативного висновку структурним підрозділам щодо ініційованої е-консультації користувачем  веб-порталу, оприлюднення такої консультації не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

12. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання консультації, може виправити недоліки  та ініціювати консультацію повторно. В разі отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться.

13. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» інформації, з якої проводиться консультації та завершується у строки, визначені органом місцевого самоврядування. Інформація про початок консультації  невідкладно публікується на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю», а також надсилається ініціатору консультації в особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».

14. Е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:

визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення;

приймається рішення про проведення консультації;

розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби);

вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю»;

збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування для виявлення громадської думки, шляхом проведення е- консультації;

формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом консультації;

забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

оприлюднюються результати е-консультації на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи.

15. В інформаційному повідомленні е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення;

питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;

аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

прізвище, ім'я відповідальної особи органу місцевого самоврядування;

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

16. Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення е-консультації подаються лише через веб-портал «Електронні консультації з громадськістю», вносяться в протокол                     е-консультації та зберігаються протягом 5 років.

17. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

18. За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається:

найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення;

зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;

інформація про осіб, що взяли участь в консультації;

інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами консультації, із зазначенням авторів;

узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

рішення та додатки до них, прийняті за результатами обговорення.

19. Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.

20. Рішення з додатками за результатами е-консультації в обов'язковому порядку виконавчий комітет Коропецької селищної ради доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

Розділ ІV. Відповідальність за порушення порядку проведення е-консультацій.

1. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

2. Не проведення е-консультацій з громадськістю у випадках, передбачених пунктом 11 Розділу ІІІ цього Положення, а також неналежне проведення (з порушенням вимог цього Положення) - може бути підставою для скасування ухваленого рішення.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність органу місцевого самоврядування до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                  Олесь Винничук.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь