Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

План соціально-економічного та культурного розвитку Коропецької ОТГ на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням двадцять сьомої сесії (друге пленарне засідання)

сьоме скликання

Коропецької селищної ради

від 26 грудня 2017 року № 638

ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

КОРОПЕЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ НА 2018 РІК

(ПРОЕКТ)

Смт.Коропець

2018 рік

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ОТГ – об’єднана територіальна громада

ЄС – Європейський Союз

ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт

ЗУ – Закон України

План – План соціально-економічного розвитку

Коропецької об’єднаної територіальної громади

SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, а також

сприятливих можливостей і загроз

ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку

ЗМІСТ

Перелік скорочень_____________________________________________________­­___ 2Вступ___________________________________________________________________4

2. Характеристика соціально-економічного розвитку громади____________________ 5

2.1. Географічна характеристика Коропецької об’єднаної територіальної громади___­­_5

2.2. Демографічний стан об’єднаної громади_______________________________ 5

2.3. Ринок праці по ОТГ________________________________________________ _6

2.4. Житлово-комунальне господарство___________________________________ 7

2.5. Аналіз стану розвитку освіти і медицини______________________________ 9

2.6. Туристично-рекреаційна галузь______________________________________ 9

2.7. Інфраструктура, економічний та фінансовий стан Коропецької

об’єднаної територіальної громади__________________________________________ 9

3. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади (swot-аналіз)_______________________10

4. Мета, стратегічні, операційні цілі і завдання плану економічного та соціального розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади__________________________________14

5. Основні завдання та механізм реалізації Плану соціально – економічного розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади___________________________________17

6. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану соціально-економічного розвитку Коропецької ОТГ________________________________________20

ДОДАТКИ:

Додаток 1……………………………………………………………………22

Додаток 2…………………………………………………………………….23

 

1. ВСТУП

План соціально-економічного та культурного розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (далі – План) розроблено спеціалістами Коропецької об’єднаної територіальної громади, керівниками підприємств, установ та організацій, громадськістю сіл, що об’єдналися.

Законодавчою основою для розроблення Плану є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України від 23.03.2000р. № 1602- ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. №741, ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015р. № 157-VIII та рекомендації Міністерства України щодо типової структури плану та показників соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

План соціально-економічного розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади розроблений відповідно до:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014року № 385;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015року№ 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015році;
 • Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015року № 156 –VIII;
 • Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII;
 • Наказом Міністерства регіонального розвитку ,будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року №75 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади” ;
 • Доручення голови Тернопільської обласної адміністрації від 22 вересня 2017 року № 75-од «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2018 рік».

В основі проекту Програми враховані ключові положення, визначені Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 04.01.2016 № 28) та Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 02.08.2017 № 694).

План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

2.1 Географічна характеристика Коропецької об’єднаної територіальної громади

Коропецька об’єднана територіальна громада утворена 29 липня
2015 року в результаті об’єднання однієї селищної та двох сільських рад згідно з рішенням Коропецької селищної ради шостого скликання № 926 від 29.07.2015р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад», та включає шість населених пунктів: смт. Коропець, с. Вербка, с. Діброва, с. Садове,
с. Світле, с. Стігла.

Коропецька об’єднана територіальна громада розташована у південно-західній частині Тернопільській області. Адміністративним центром територіальної громади є селище міського типу Коропець , яке розташоване на відстані 90 км. від обласного центу м. Тернопіль та 32 км від районного центру м.Монастириська.

Поверхня території громади є хвилястою піднесеною рівниною, сильнорозчленованою ярами і балками. На території району виділяються два типи рельєфу: водно-ерозійний і водно-акумулятивний. Ярово-балкова система території сильно дренує місцевість, знижує рівень ґрунтових вод, викликає розвиток ерозійних процесів, що негативно позначається на обробці ґрунту, догляді за посівами, збиранні, транспортуванні врожаю.

Коропецька об’єднана громада розташована на схилах Дністровського каньйону.

Головне природне багатство громади — родючі чорноземи. Територією громади протікають річки Дністер та Коропець. Клімат району континентальний із спекотним сухим літом, вологою й іноді дуже холодною зимою.

Корисні копалини. На території Коропецької громади знаходяться запаси глини, піску.

2.2 Демографічна характеристика об’єднаної громади

До об’єднаної громади з центром в селищі міського типу Коропець Монастириського району Тернопільської області входять 5 сіл і одне селище міського типу із загальною чисельністю населення станом на 01 січня 2016 року 4900 чол. а на 01.01.2017 року 4874 чол.

   

Населений пункт

Одиниця виміру

Значення показника у попередньому періоді

Значення показника у звітному періоді

Звітний рік у відсотках до попередньому року %

1.

Смт.Коропець-

осіб

3396

3484

97.5

2.

Село Діброва

осіб

310

305

98,3

3.

Село Вербка

осіб

406

387

95,3

4.

Село Садове

осіб

191

164

85,8

5.

Село Світле

осіб

296

258

87,1

6.

Село Стігла

осіб

302

276

91,3

               

В ОТГ зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного перевищення рівня смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння населення і негативним сальдо міграції.

Основні проблеми:

 • Висока смертність у працездатному віці
 • Високий рівень загальної захворюваності населення на тлі значного поширення факторів ризику захворювань.

Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ

Показники

Смт.Коропець

Села громади,

всього

Населення у віці

Працездатному

1984

601

Старшому за працездатний

927

722

Діти дошкільного віку

114

21

Діти шкільного віку

459

46

2.3Ринок праці

Зайнятість за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

Галузі та види діяльності

Осіб

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

360

Промисловість

-

Будівництво

 

Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами;

Послуги з їх ремонту

35

Готелі та ресторани

-

Транспорт і зв'язок

6

Фінансова діяльність

5

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

1

Державне управління

18

Освіта

159

Охорона здоров’я та соціальна допомога

45

Колективні, громадські та особисті послуги

 

Інші види діяльності

 

Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

Показники

Громада

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до економічно активного населення працездатного віку)

19 зареєстрованих безробітних/ працездатного віку - 0,38%

Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність зареєстрованих безробітних, поділена на кількість вакантних робочих місць)

19

Основні проблеми:

- невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку праці. Особливо гостра криза стосується молодих фахівців – у зв’язку з вимогами керівників підприємств щодо наявності досвіду роботи;

- більше половини вакансій, які надходять з підприємств, орієнтовані на працевлаштування чоловіків, а на обліку в службі зайнятості, більше жінок;

- проблеми із заповненням вакансій з мінімальною заробітною платою, з вакансій , що надані підприємствами до центру зайнятості, кожна п’ята має рівень мінімальної заробітної плати, одна із самих низьких заробітних плат – це заробітна плата робітників, зайнятих в сільському господарстві.

2.4 Житлово – комунальне господарство

Переважна частина житла побудована до 70-х років, понад 47% житлових будинків потребують ремонту, 18,5% - потребують ремонту терміново. Комунальна інфраструктура зношена приблизно на 50%. У застарілому та аварійному стані знаходяться: 60% мереж водопостачання, водовідведення індивідуальне. Більша половина доріг вимагають термінового капітального ремонту. В місцевому бюджеті на реалізацію своїх повноважень у сфері житлово-комунального господарства ОТГ не вистачає коштів. Бюджетні видатки, передбачені на зовнішнє освітлення вулиць, становлять дуже малі суми.

Перелік діючих підприємств на території Коропецької ОТГ, що надають споживачам житлово-комунальні послуги:

Водопостачання – Коропецький ККП

Вивіз твердих побутових відходів – Коропецький ККП

Ремонт автодоріг – філія Монастириський «Райавтодор»

Житлове господарство

Житловий фонд ОТГ налічує 4 багатоквартирних житлових будинків.

Загальний фізичний знос будівель житлового фонду становить – 50%.

Ступінь облаштування житлового фонду: холодним водопостачанням – 100%, каналізацією – 100%, автономним опаленням – 100%, газопостачанням – 100%.Всі багатоповерхові житлові будинки переведені на автономне опалення. Аварійного житлового фонду на території ОТГ немає.

Центральне водопостачання.

Водопостачання споживачів смт.Коропець здійснюється Коропецьким комбінатом комунальних підприємств. Довжина вуличних водопровідних мереж складає – 9.1 км., з них зношені та аварійні – 5.46 км, що становить 60%.

Коропецький ККП має 305 абонентів, у тому числі у приватному секторі 296 абонентів, держсектор 9 абонентів. Подача води в смт.Коропець здійснюється цілодобово. Загальна кількість встановлених лічильників станом на 01.10.2017 - 286 штук, що становить 93%.

Рівень розрахунків споживачів за отримані послуги станом на 01.10.2017 становить 82%. Тариф на послуги з водопостачання, що надає комбінат становить: приватний сектор – 11.67грн/м3.,

По селища та селам громади централізоване водовідведення відсутнє.

Вивіз твердих побутових відходів

На території громади по збору та вивозу твердих побутових відходів діє одне підприємство Коропецький ККП, тариф становить 2.10 грн.. на 1 особу або 17.85 за м.куб. Об’єм відходів, які утворюються на території складає -365 м3/на рік.

Технологія збору та вивозу ТПВ здійснюється за двома напрямками: без контейнерний графік – 1 раз на тиждень, контейнерний – щоденно. Загальна площа полігону – 1 га.

Технологія утилізації відходів – трамбовування та дренування. Роботи виконуються по мірі накопичення відходів.

Тарифна політика:

Тарифи на житлово–комунальні послуги затверджує Коропецька селищна рада.

Першочергові цілі для реалізації:

 • забезпечити стале функціонування житлово-комунального господарства;
 • удосконалити систему житлово-комунального господарства;
 • створити сприятливі умови для беззбиткової діяльності підприємств;
 • зменшити технологічні витрати та втрати ресурсів, впровадити прогресивні технології шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;
 • забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів.

Основні завдання:

 • зменшення матеріальних витрат та впровадження енергозберігаючих технологій;
 • зниження собівартості послуг;
 • впровадження заходів щодо поліпшення забезпечення споживачів ОТГ житлово-комунальними послугами, підвищення їх якості.

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за напрямками:

 • кошти державного, обласного та місцевого бюджету.

2.5 Аналіз стану розвитку освіти і медицини

Освіта. На території Коропецької громади розташовані два загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступеня, один загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня, два загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, в яких навчається дітей, два дошкільних навчальних заклади в яких виховується 658 дітей. На території громади діє один заклад позашкільної освіти, один заклади фізичної культури.

Медицина. Система охорони здоров’я представлена мережею лікувально-профілактичних установ, зокрема: Комунальний заклад Коропецька дільнична лікарня, чотири фельдшерсько-акушерських пунктів.

2.6. Туристично-рекреаційна галузь

Сільський зелений туризм є одним з найбільш перспективних і ефективних напрямків культурного розвитку Коропецької ОТГ.

Проблемним питанням, що гальмує розвиток сільського зеленого туризму в ОТГ є відсутність належних умов для розбудови рекреаційної інфраструктури села та відпочинку населення. На розв’язання цієї проблеми на 2018 рік передбачаються заходи щодо створення нових екологічних та зелених екскурсійних маршрутів, розбудови туристичної інфраструктури, проведення культурно-туристичних заходів.

2.7. Інфраструктура, економіка та фінансовий стан Коропецької об’єднаної територіальної громади

Структура земельних ресурсів

Коропецької територіальної громади за категоріями земель

Категорії земель

Коропецька ОТГ

всього земель

га

рілля

1325,7537 га

Сіножать,пасовище

141,500 га

ліси

661,000 га

землі житлової та громадської забудови

201,8069га

землі промисловості, транспорту, зв’язку,енергетики, оборони та іншого призначення

60,3820 га

землі рекреаційного призначення

0,9000 га

землі історико-культурного призначення

Всього-21,7892,в т.ч.церкви – 1,3000га

Землі водного фонду

89,0000га

Транспортна інфраструктура. На сьогоднішній день для задоволення потреб населення об’єднаної громади Коропецької селищної ради в пасажирських перевезеннях сформована мережа автобусних маршрутів. Дорожня мережа складається з твердого та ґрунтового покриття. Стан доріг в поганому стані і потребують капітального ремонту.

Економіка. На території об’єднаної територіальної громади переважають особисті селянські господарства для яких характерна низька продуктивність, використання ручної праці. Частину земель орендують сільськогосподарські підприємства, які використовують сучасну сільськогосподарську техніку.

Фінансовий стан. Очікуване надходження до загального фонду селищного бюджету в 2018 році складає 15 290 тис.грн.

3. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ КОРОПЕЦЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (SWOT-АНАЛІЗ.

План соціально-економічного розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади на 2018 рік базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які представлені у вигляді SWOT-аналізу.

SWOT-аналіз є найбільш популярним аналітичним методом. Він використовується у всіх областях стратегічного планування в якості основного інструменту стратегічного аналізу. Даний аналіз є основою для виявлення і формування основних проблем та стратегічних питань.

Цей аналіз заснований на поділі інформації про дану проблему на чотири групи, так звані, категорії факторів розвитку. Це сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. SWOT – є абревіатурою похідним від перших букв англійських слів:

 • сильні сторони (S – strengths ) – аналіз внутрішніх можливостей, які є притаманні громаді та належного від їх використання сприятимуть розвитку ( потрібно тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься подальший розвиток);
 • слабкі сторони ( W – weaknesses ) – аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою ланкою громади, якщо їх не усунули, вони будуть перешкоджати її розвитку ( потрібно мінімізувати їх вплив );
 • можливості ( О – opportunities ) – аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо не залежать від поведінки спільноти громади, але які можна розглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів, можуть використовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку суспільства;
 • загрози ( Т – threats ) – аналіз зовнішніх умов, які також безпосередньо не залежить від поведінки спільноти громади, але які можуть становити загрозу для її розвитку.

Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • вигідне географічне і транспортне положення громади;
 • розвинута фінансова, телекомунікаційна, транспортна інфраструктура;
 • політика місцевої влади направлена на підтримку розвитку малого і середнього бізнесу, заявлений курс на залучення інвестицій і створення для цього необхідних умов;
 • розвинута сфера послуг, торгівлі, закладів ресторанного господарства, побутового обслуговування, охорони здоров’я, освіти, культури, мистецтва;
 • наявність вільних сегментів для ведення бізнесу;
 • відсутність ефективної інфраструктури підтримки бізнесу;
 • відсутність Центру надання адміністративних послуг;
 • необхідність спрощення дозвільних процедур, втрата часу на оформлення документів дозвільного характеру;
 • відсутність фінансово-кредитних ресурсів для бізнесу, фінансової підтримки підприємництва з місцевого бюджету;
 • обмеженість ресурсів землі, нерухомості і майна для розвитку бізнесу;
 • не затверджений новий Генеральний план селища/територіальної громади, відсутня інвентаризація земель;
 • відтік трудових ресурсів з сільського господарства ( особливо молоді ), неповернення молодих спеціалістів у сільську місцевість після закінчення навчання, відсутність умов для закріплення молодих спеціалістів;
 • відсутність робочих місць в селах, низька зайнятість населення;
 • старіння населення та збільшення демографічного навантаження на працездатну частину населення;
 • низький рівень інвестицій в місцеву економіку;
 • відсутність досвіду міжнародної інвестиційної діяльності;
 • відсутність якісно підготовлених спеціалістів.

Сільське господарство

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • наявність земель, що придатні для обробки та вирощування сільськогосподарських культур, родючість ґрунтів, пасовищ для тваринництва;
 • збережені традиції аграрного регіону;
 • значний досвід та професіоналізм сільськогосподарських виробників.
 • ризиковані природні умови ведення сільського господарства;
 • слабка матеріально-технічна база аграрних підприємств;
 • недостатнє впровадження інвестиційних технологій;
 • дефіцит обігових коштів;
 • скорочення обсягів виробництва переробної та харчової промисловості;
 • спілки фермерів працюють не ефективно, робота фермерів не скоординована;
 • не налагоджена система реалізації залишків сільськогосподарської продукції в селянських господарствах;
 • неефективний паритет цін на сільськогосподарську продукцію.

Рекреаційний потенціал

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • низьке екологічне навантаження, сприятливі кліматичні умови;
 • достатня кількість водних ресурсів;
 • відсутність упорядкованих місць відпочинку у лісових масивах, прибережних смугах водосховищ;
 • відсутність сучасної системи управління твердими побутовими відходами ( збір, транспортування та утилізація ТПВ, впровадження новітніх технологій );
 • поступове погіршення стану житлово-комунального господарств;
 • фізичний знос очисних і каналізаційних споруд та мереж централізованого постачання;
 • низький рівень технічного забезпечення комунальних підприємств;
 • низький рівень екологічного виховання населення;
 • відсутність налагодженої системи енергоменеджменту;
 • низький рівень впровадження проектів енергоефективності в житлово-комунальній сфері;
 • сучасний стан фінансування не дозволяє кардинально покращити інженерні мережі;
 • незадовільний стан утримання доріг;

Соціальні послуги

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • багата історико-культурна спадщина;
 • високий рівень духовності;
 • розвинена мережа навчальних закладів;
 • розвинена мережа соціально-культурних об’єктів;
 • велика кількість обдарованої молоді;
 • достатня матеріальна база освіти і охорони здоров’я;
 • брак бюджетних коштів на соціальні програми;
 • мережа лікувальних, шкільних, дошкільних закладів, закладів культури потребує подальшого розвитку;
 • недостатня якість спортивних об’єктів;
 • недостатня кількість гуртків для дітей, дитячих майданчиків;
 • відсутність індустрії відпочинку, розваг;
 • недостатній рівень медичного обслуговування, дефіцит діагностичного медичного обладнання, відсутність висококваліфікованих кадрів;
 • недооцінена праця працівників соціально-культурної сфери.

Аналіз зовнішніх чинників

Можливості

Загрози

 • децентралізація влади;
 • нарощування міжнародної технічної допомоги;
 • надходження зовнішніх інвестицій та нових технологій;
 • державна підтримка комунальної інфраструктури;
 • доступність зовнішніх фінансових ресурсів;
 • боротьба з бюрократією, створення прозорого антикорупційного середовища;
 • упорядкування податкового та земельного законодавства;
 • можливість громади контролювати всі процеси, які відбуваються в громаді як спосіб запобігати корупції;
 • можливість використання інтернет ресурсів до промоції громади, інформування громадян про діяльність ОТГ;
 • можливість залучення додаткових джерел фінансування для розвитку інфраструктури;
 • зростання бюджетної самостійності громади.
 • нестабільність національної валюти та інфляція;
 • нестабільність політичної ситуації;
 • інфляційні процеси;
 • низький рівень надходження іноземних інвестицій та інновацій в економіку України;
 • нестача фінансування ОТГ;
 • слабкість та нестабільність нормативно-правової бази;
 • складна політично-економічна ситуація в державі;
 • інертність державних процесів, яка впливає на активність людей;
 • зростання трудової міграції і втрата трудових ресурсів;
 • зменшення внутрішнього товарообороту через низьку купівельну спроможність населення.

4. МЕТА, СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОРОПЕЦЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Метою розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади – є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади, забезпечення соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій, зростання добробуту та підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Проблеми.

Для досягнення мети Плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади, а саме високий ступінь зношеності основних виборчих фондів та відсутність необхідних коштів на оновлення виробничих потужностей, відсутність бюджетної підтримки сільгоспвиробників, нестабільність законодавчої бази щодо інвестиційної діяльності, відсутність підтримки соціально значимих інвестиційних проектів на державному рівні, значне зростання тарифів і цін на постачання енергоресурсів, сировини і матеріалів, комплектуючих виробів, недостатні обсяги поглибленої переробки місцевих лісових ресурсів, складне фінансове становище підприємств та невеликі обсяги інвестицій в галузь, незначна підтримка держави тощо.

ПРІОРИТЕТ 1 Економічний розвиток громади

ЦІЛІ:

 • 1.1. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій,
 • 1.2. Розвиток агропромислового виробництва
 • 1.3. Розвиток туристичного бізнесу.
 •  

ПРІОРИТЕТ 2 Створення комфортних умов на території громади

ЦІЛІ:

 • 2.1. Створення системи збору та утилізації відходів,
 • 2.2. Модернізація та розвиток інфраструктури громади,
 • 2.3. Ремонт доріг та благоустрій дорожньої інфраструктури,
 • 2.4. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади.

ПРІОРИТЕТ 3 Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя

ЦІЛІ:

3.1. Удосконалення системи комунікації з громадою,

3.2. Забезпечення високої якості життя громадян.

Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань громади

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Економічний розвиток громади

1.1. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

 1. Підвищення рівня інвестиційної привабливості ОТГ;

1.1.2. Підтримка підприємництва та посилення його ролі в соціально-економічному розвитку;

1.1.3.Проведення ряду заходів по нарощуванню обсягів промислового виробництва;

1.1.4. Продовження роботи спільно з суб’єктами господарювання щодо підвищення технічного і технологічного переозброєння виробництва;

1.1.5. Підвищення рівня раціонального використання природних ресурсів

1.2. Розвиток агропромислового виробництва

1.2.1.Модернізація та подальша структурна перебудова аграрної галузі шляхом розширення можливостей щодо залучення інвестиційних ресурсів в розвиток сільського господарства

1.2.2. Підвищення ефективності землекористування;

1.3. Розвиток туристичного бізнесу

1.3.1. Створення умов для розвитку зеленого туризму в ОТГ, спрямованого на максимально ефективне використання потенціалу сільської місцевості;

1.3.2. Популяризація сільського зеленого туризму шляхом проведення «круглих столів»;

1.3.3.Збільшення кількості зелених та екологічних маршрутів

2. Створення комфортних умов на території громади

2.1. Створення системи збору та утилізації відходів

2.1.1. Збір та вивіз твердих побутових відходів

2.1.2.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території селищної ради

2.2. Модернізація та розвиток інфраструктури громади

2.2.1. Підвищення рівня ефективності функціонування житлово-комунального господарства, розвиток конкурентного середовища і ринку послуг;

2.3. Ремонт доріг та благоустрій дорожньої інфраструктури

2.3.1.Благоустрій території та надання послуг населенню (розчищення доріг від снігу у зимовий період, прибирання вулиць, посипка протиожеледним матеріалом вуличних доріг та тротуарів, обкошення доріг та тротуарів, обкошенняузбічча доріг);

2.4. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади

2.4.1. Впровадження альтернативних джерел енергозбереження з використанням місцевих видів палива та заходів з енергозбереження в бюджетних установах;

3. Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя

3.1. Удосконалення системи комунікації з громадою

3.1.1. Проведення щорічних сходів громадян з метою обговорення проблемних питань розвитку громади та звітування про проведену роботу

3.1.2. Проведення фестивалів, конкурсів, свят селища та сіл, мистецьких та просвітницьких акцій, відзначення професійних та державних свят тощо

3.2. Забезпечення високої якості життя громадян

3.2.1. Підвищення соціальних стандартів та покращення умов життєдіяльності сільського населення;

3.2.2.Підтримка вразливих верств населення;

3.2.3.Пропаганда і стимулювання здорового способу життя, профілактики соціально-небезпечних хвороб;

3.2.4. Недопущення погіршення ситуації у сфері зайнятості населення, сприяти розширенню сфери застосування праці економічно-активного населення за рахунок створення нових робочих місць, в тому числі у сфері малого і середнього бізнесу

5. Основні завдання та механізм реалізації Плану соціально – економічного розвитку Коропецької об’єднаної територіальної громади

№ п/п

Пріоритетне завдання соціально-економічного розвитку

Заходи спрямовані на реалізацію пріоритетного завдання

Період

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

 

1.Економіч-ний розвиток громади

Залучення інвестиційних ресурсів через участь у спільному проектів ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2018

-

-

-

-

 

Членство в Асоціації міст, сіл України

2018

-

-

-

-

 

Залучення коштів міжнародних організацій

2018

-

-

-

-

 

2. Створення комфортних умов на території громади

Збір та вивіз твердих побутових відходів

2018

-

-

-

-

 

Благоустрій території та надання послуг населенню

2018

-

-

-

-

 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території селищної ради

2018

50,0

 

50,0

 
 

Розчищення доріг від снігу у зимовий період

2018

70,0

 

70,0

 
 

Посипка протиожиледним матеріалом вуличних доріг та тротуарів

2018

15,0

 

15,0

 
 

Грейдування вуличних доріг

2018

75,0

 

75,0

 
 

Обкошення узбіччя доріг

2018

19,0

 

19,0

 
 

Прибирання вулиць, міст загального користування

2018

95,0

 

95,0

 
 

Утримання мереж вуличного освітлення

2018

199,5

 

199,5

 
 

Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників

2018

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт тротуарних доріжок по вул. М.Каганця в смт.Коропець

2018

70,0

 

70,0

 
 

Капітальний ремонт адміністративної будівлі

2018

90,0

 

90,0

 
 

Придбання оргтехніки та меблів

2018

60,0

 

60,0

 
 

Капітальне будівництво водопостачання по вулиці Куриляка,двірського в смт.Коропець Монастириського району Тернопільської області

2018

318,947

318,947

   
 

Капітальне будівництво системи водопостачання в селі Вербка Монастириського району Тернопільської області

2018

372, 219

372, 219

   
 

Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. І.Франка та Надвода в смт.Коропець

2018

1300,0

1300,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги по вул. М.Кагагнця в смт.Коропець

2018

180,0

180,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги по вул. Незалежності,

2018

200,0

200,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги по вул. С.Стрільців в смт.Коропець

2018

120,0

120,0

   
   

Поточний ремонт комунальної дороги по вул. Дворського,Зелена,А.Куриляка в смт.Коропець

2018

160,0

160,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги по Черешнева в селі Стігла

2018

75,0

75,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги по вул. Вадівська в селі Світле

2018

75,0

75,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги по вул. Л.Українки в смт.Коропець

2018

75,0

75,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги в селі Садове

2018

80,0

80,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги в селі Вербка

2018

40,0

40,0

   
 

Поточний ремонт комунальної дороги в селі Діброва

2018

40,0

40,0

   
 

Капітальний ремонт водогону (Підтимне) смт.Коропець вул.М.Каганця

2018

-

-

-

 
 

Створення бази для надання населенню Коропецької об’єднаної територіальної громади якісних адміністративних послуг ( створення ЦНАП)

2018

65,0

65,0

   
 

Будівництво вуличного освітлення по вул. І.Франка та Надвода в смт.Коропець

2018

128,0

128,0

   
 

3. Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя

Проведення фестивалів, конкурсів, свят селища та сіл, мистецьких та просвітницьких акцій, відзначення професійних та державних свят тощо

2018

100,0

 

100,0

 
 

Забезпечення соціального захисту дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах

2018

50,0

 

50,0

 
 

Надання матеріальних допомог учасникам АТО та їх сім’ям на придбання дров

2018

50,0

 

50,0

 
 

Придбання дитячого та спортивного обладнання

2018

19,0

 

19,0

 
 

Капітальний ремонт селищного будинку культури

2018

20,0

 

20,0

 
 

Придбання обладнання для Коропецької дільничної лікарні.

2018

130,0

130,0

   
 

Реконструкція системи опалення в дитячому ясла-садку смт.Коропець

2018

15,0

15,0

   
 

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Тернопільська обл. Монастириський р-н смт.Коропець вул.Надвода

2018

600,0

600,0

   
 

«Покращення надання освітніх послуг у навчальних закладах Коропецької ОТГ»

2018

120,0

120,0

   
 

Капітальний ремонт ФАПу в селі Світле Монастириського району Тернопільської області

2018

45,0

45,0

   

ВСЬОГО

5121,666

4139,166

982,5

-

6. Механізм моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану соціально-економічного розвитку Коропецької ОТГ

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення якості життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території об’єднаної територіальної громади.

Планом враховано пропозиції структурних виконавчих органів Коропецької ОТГ. Завдання Плану фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів, грантів та інше передбачене чинним законодавством України.

У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись. Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії Коропецької селишної ради за пропозиціями виконавчого органу ради, а також при уточненні бюджету об’єднаної громади на 2018 рік.

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Плану на 2018 рік планується використати орієнтовано коштів всього: 5121,666 тис. грн., а саме:

 • бюджету об’єднаної територіальної громади – 4139,166 тис. грн.;
 • - субвенції з державного бюджету (ДФРР) – 982,5 тис. грн.
 • -інші джерела (ЄС / ПРООН) – тис. грн.

План соціально – економічного розвитку громади Коропецької ОТГ на 2018 рік складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку Коропецької ОТГ.

Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управління реалізацією Плану соціально - економічного розвитку громади.

Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються. Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і бюджету на наступний рік.

Звітування перед селищною радою щодо реалізації Плану соціально - економічного розвитку громади відбуватиметься щорічно.

Моніторинг та оцінка результативності Плану буде установлюватися до переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки відповідно до поставлених завдань.

Селищний голова В.І.Мельник

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь