Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

бюджет 2021

УКРАЇНА
КОРОПЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
 

Від 23 грудня 2020 року                                                                                               №60

смт. Коропець

 

Про бюджет Коропецької
територіальної громади на 2021 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», розглянувши пропозиції постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету ,інвестицій та соціально-економічного розвитку Коропецька селищна рада

ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2021 рік доходи місцевого бюджету у сумі 35 478 266 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 34 895 080 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 583 186 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 35 478 266 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 34 878 266 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 583 186 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,14 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 48 000 гривень, що становить 0,14 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними программами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Дозволити у міжсесійний період розпорядженням селищного голови за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку (з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради) протягом 2021 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів селищному бюджету Коропецької селищної територіальної громади, у межах загального обсягу таких субвенцій, і міжбюджетних трансфертів з об’єднаних територіальних громад (інших органів місцевого самоврядування).

Надати право розпорядженням селищного голови за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів ,бюджету ,інвестицій та соціально-економічного розвитку протягом 2021 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджету відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради.

 1.  Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69'1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також інші
надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік:
 1.  у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 і Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2021рік"
 2.  у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та статтею 72 Бюджетного кодексу України;
 1.  Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету її територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2.  Визначити на 2021рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

-оплату праці працівників бюджетних установ та закладів;

 •  нарахування на заробітну плату;
 •  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-забезпечення продуктами харчування;

 •  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 •  поточні трансферти населенню;
 1.  поточні трансферти бюджетам інших рівнів.
  Надати право начальнику Фінансового відділу Коропецької селищної ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику Фінансового відділу Коропецької селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 3.  Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
 1.  затвердження паспортів бюджетних программ протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
 2.  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 3.  забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 1.  взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
 2. забезпечення у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
 3.  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11.Якщо після прийняття рішення про бюджет територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету Коропецької селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету територіальної громади за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм здійснюються за рішенням виконавчого комітету Коропецької селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету селищної ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів Фінансового відділу селищної ради здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

 1. Фінансовому відділу селищної ради здійснювати зміну назв та переліку кодів видатків відповідно до наказу міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);зумовлений такою зміною назв та переліку кодів перерозподіл видатків селищного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.
 2.  Це рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року.
 3.  Додатки №1-3,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4.  Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії селищної ради з питань фінансів та бюджету.

Селещний голова                                                                                           Микола ТИМКІВ

Додаток 1 - доходи місцевого бюджету 2021, перенлянути за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1SNPTboNRAwIXdq7bBkfFF-GX6OSJkmy5/view?usp=sharing

Додаток 2 - розподіл видатків місцевого бюджету 2021, переглянути за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Zlgq1sYx9JwcM-l9jxP8TtnPb8ZTiGD6/view?usp=sharing

Додаток 3 - міжбюджетні трансферти на 2021 рік, переглянути за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1JrQkiibp4JrGZcMnfoHTD17AbNhZH5KW/view?usp=sharing

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь