Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

рішення виконкому 16 серпня 2017 року

Описание: Описание: Описание: трезубец4

 

 Україна

КОРОПЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

МОНАСТИРИСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

16 серпня 2017 року                                                                       № 76

Смт.Коропець.

 

Про виконання делегованих

повноважень у сфері державної

реєстрації актів цивільного стану

 

     Відповідно до пункту 5 «б» статті 38 Закону України « Про місцеве

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря селищної ради

щодо виконання делегованих повноважень у сфері державної

реєстрації актів цивільного стану, виконком  Коропецької селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію секретаря селищної ради «Про виконання делегованих

повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» взяти до

відома ( додається).

2 Роботу щодо виконання делегованих повноважень у сфері державної

реєстрації актів цивільного стану у  Коропецькій селищній раді вважати

задовільною.

3. Секретарю селищної ради і в подальшому забезпечувати державну

реєстрацію актів цивільного стану відповідно до Сімейного кодексу України,

Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Правил

державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, Правил ведення обліку

і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів

цивільного стану у селищній раді.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного

голову.

Селищний голова                                              В.І.Мельник

 

 

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про виконання делегованих повноважень у сфері державної

реєстрації актів цивільного стану

      Одним із делегованих повноважень органів виконавчої влади, наданих

органам місцевого самоврядування є вчинення державної реєстрації актів

цивільного стану.

Особа місцевого самоврядування, яка виконує обов‘язки державної реєстрації актів цивільного стану є секретар виконкому яка може здійснювати: реєстрацію смерті; реєстрацію народження; реєстрацію шлюбу.

      Згідно наданих Законом України «Про місцеве самоврядування»

повноважень, виконавчий комітет протягом 7 місяців 2017 року проводив

державну реєстрацію актів цивільного стану   про народження, смерть, шлюб.

При державній реєстрації народження фізичної особи та її походження,

шлюбу, смерті протягом 7 місяців 2017 року було складено:

актових записів про народження - 5

актових записів про шлюб - 1

актових записів про смерть – 35.

     З жовтня місяця 2016 року згідно вимог чинного законодавства України при

державній реєстрації шлюбу свідоцтва видаються і дружині і чоловіку.

Заявникам надавалися довідки для отримання допомоги на поховання,

довідки про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про

батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

(одинока мати).

     При проведенні державної реєстрації актів цивільного стану у виконавчому

комітеті  Коропецької селищної ради за 7 місяців 2017 році прийнято та

зареєстровано  1 заяви про державну реєстрацію шлюбу, 1  заяви про

державну реєстрацію народження відповідно до статті 135 Сімейного

Кодексу України.

      Протягом звітного періоду належним чином складалися та своєчасно

надавалися до  Монастириського  відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у  Тернопільській  області звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану; актові записи цивільного стану, включені до звіту та документи, які є підставою для проведення державної реєстрації; звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрації актів цивільного стану; реєстри бланків свідоцтв про народження, шлюб,смерть, виданих виконавчим комітетом  Коропецької  селищної ради, та інші документи, які згідно з номенклатурою справ зберігаються у виконавчому комітеті протягом місяця з послідуючою передачею до архіву  Монастириського  відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у  Тернопільській  області.

Протягом звітного періоду у визначені чинним законодавством терміни

складалися та надавалися до міграційної служби списки паспортів,

паспортних документів померлих громадян, зданих у зв’язку з державною

реєстрацією смерті та паспорти померлих громадян, списки померлих

громадян, паспорта, паспортні документи яких не здані, у зв’язку з

державною реєстрацією смерті, в семиденний строк до військового

комісаріату надавалися списки померлих громадян, військово-облікові

документи яких не здані, у зв’язку з державною реєстрацією смерті, протягом

10 робочих днів з дня державної реєстрації смерті до Управління ПФУ

надавалися повідомлення про громадян, які померли, для зняття з обліку в

територіальних органах Пенсійного Фонду України.

 

Секретар селищної ради                                                         Н.М.Гушпіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: трезубец4

 

 Україна

КОРОПЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

МОНАСТИРИСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

 16 серпня  2017 року                                                                    № 77

Смт.Коропець.

 

Про роботу адміністративної

комісії селищної ради

     Відповідно до пункту 4 «б» статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши доповідь голови адміністративної комісії при виконавчому комітеті  Коропецької  селищної ради  Садівського Петра Степановича., виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію щодо роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті  Коропецької  селищної ради взяти до відома (додається).

2. Роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті  Коропецької селищної ради за 7 місяців 2017 рок у визнати задовільною.

3. Голові адміністративної комісії при виконавчому комітеті  Коропецької селищної ради  Садівському Петру Степановичу. активізувати роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті  Коропецької  селищної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

Селищний голова                                В.І.Мельник

 

 

 

Описание: Описание: Описание: трезубец4

 

 Україна

КОРОПЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

МОНАСТИРИСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

 16 серпня  2017 року                                                                     № 78

Смт.Коропець.

Про виконання делегованих

повноважень у сфері соціального

захисту населення

       Відповідно до підпункту 2, пункту «б», частини 1, статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного

голови. щодо виконання делегованих повноважень у сфері соціального

захисту населення, виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1 Інформацію селищного голови щодо виконання делегованих

повноважень у сфері соціального захисту населення взяти до відома

(додається).

2 Роботу щодо виконання делегованих повноважень у сфері соціального

захисту населення у  Коропецькій селищній раді вважати задовільною.

3. Посадовим особам селищної ради:

1) Проводити інформаційну роботу серед населення щодо змісту

соціальних послуг, здійснювати моніторинг їхньої ефективності у вирішенні

складних життєвих ситуацій та місця їх отримання.

2) Контролювати забезпеченість твердим паливом учасників війни,

учасників АТО, багатодітних сімей, сімей, які втратили годувальника, сімей,

що мають категорію “внутришньо-переміщених осіб”.

3) Проводити роз’яснювальну роботу щодо надання допомоги громадянам

в оформленні субсидій, проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед

населення

4) Сприяти вирішенню у встановленому законодавством питань про

надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

 

Селищний голова                                                            В.І.Мельник

 

 

 

Інформація

про стан виконання виконавчим комітетом делегованих повноважень у

сфері соціального захисту населення

      Виконкомом селищної ради проводиться певна робота по виконанню делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення.

      Проводяться заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей, які втратили годувальника, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, дітей , що залишилися без батьківського піклування.  Органом опіки та піклування в  Коропецькій селищній раді є виконавчий комітет, який відповідно до законодавства провадить діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих,майнових та житлових прав. Систематично проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, протягом зазначеного періоду було здійснено 45 відвідувань, складено 31 акт.

 З метою здійснення заходів по поліпшенню умов проживання одиноких та пристарілих жителів селищної ради працює територіальний центр по обслуговуванню цієї категорії громадян. На території ради працює 5 соціальних працівника , які обслуговують 45 чол. З метою соціального захисту населення селищної ради виконавчим комітетом розроблена селищна програма «Надання соціальної допомоги», на яку в місцевому бюджеті затверджені кошти: на 2017 рік – 5000 грн.,

Використано відповідно коштів в поточному році –  2000   грн

- на поховання - 500 грн.;

- на лікування - 500грн.;

- матеріальну допомогу учасники АТО та члени їх сімей - 1000грн.

Постійно на контролі у селищній раді перебувають учасники АТО та члени їх сімей,неблагонадійні сім’ї, в яких батьки чи опікуни не забезпечують необхідних умов для життя дітей.

 Так, за 7 місяців 2017 року селищною радою було подано документи на оформлення субсидій для відшкодування вартості житлово-комунальних послуг  426 споживачам; на тверде паливо - 2 споживачам, крім того  2 учасникам АТО було надано допомогу в оформленні документів на отримання твердого палива.

 

Селищний голова                                                                         В.І.Мельник

 Описание: Описание: Описание: трезубец4

 

 Україна

КОРОПЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

МОНАСТИРИСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

 16 серпня  2017 року                                                                     № 79

Смт.Коропець.

 

Про роботу підприємств, установ,

організацій, розташованих на

території селищної ради по дотриманню

 санітарних норм та благоустрою

своїх територій

 

        Відповідно до пунктів 1,71,10 «б» статті 33 Закону України « Про

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного голови щодо роботи підприємств, установ, організацій, розташованих на території селищної ради по дотриманню санітарних норм та благоустрою своїх територій, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію заступника селищного голови щодо роботи підприємств,

установ, організацій, розташованих на території селищної ради по

дотриманню санітарних норм та благоустрою своїх територій взяти до відома

(додається).

2. Заступнику селищного голови і в подальшому здійснювати моніторинг

щодо роботи підприємств, установ, організацій, розташованих на території

селищної ради по дотриманню санітарних норм та благоустрою своїх

територій.

 

Селищний голова                                             В.І.Мельник

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: трезубец4

 

 Україна

КОРОПЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

МОНАСТИРИСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

 16 серпня  2017 року                                                                    № 80

Смт.Коропець.

 

Про стан підготовки об'єктів соцкультпобуту

 до роботи в осінньо  -

зимовий період 2017-2018 роки

 

        З метою своєчасної підготовки селищного господарства до роботи в

осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. та його сталого проходження,

відповідно до підпункту.1 пункту "а" статті 30 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію   селищного голови щодо стану підготовки об'єктів соцкультпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 роки взяти до відома (додається).

2.   Селищному  голові  продовжувати здійснювати заходи щодо підготовки об'єктів соцкультпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

 

 

 

 

Селищний голова                                                           В.І.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: трезубец4

 

 Україна

КОРОПЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

МОНАСТИРИСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

 16 серпня  2017 року                                                                     № 81

Смт.Коропець.

 

Про виконання делегованих повноважень

 щодо організації роботи по

запобіганню бездоглядності неповнолітніх

 

                  Відповідно підпункту 4, пункту "б", частини 1, статті 34 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію

 секретаря  селищної ради  Гушпіт Н.М., виконавчий комітет

селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію спеціаліста  секретаря  селищної ради  Гушпіт Н.М. взяти

до відома (додається).

2. Роботу по виконанню органами місцевого самоврядування делегованих

повноважень органів виконавчої влади в сфері соціального захисту

неповнолітніх вважати задовільною.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  селищного голову Мельника В.І.

 

Селищний голова                                                          В.І.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: трезубец4

 

 Україна

КОРОПЕЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

МОНАСТИРИСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

 16 серпня  2017 року                                                                    № 82

Смт.Коропець.

 

Про план роботи виконкому у вересні 2017 року.

 

Відповідно до регламенту виконавчого комітету,Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,виконавчий комітет Коропецької селищної ради,

ВИРІШИВ:

І.Затвердити порядок денний на  30 вересня 2017 року  засідання виконавчого комітету.

  1.Про хід підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років.

      2. Про встановлення пільг  по оплаті за навчання учнів на 2017-2018 рік в Коропецькій ДМШ.

3.Про затвердження списку учнів на безкоштовне харчування  з вересня   2017 І-го  семестру навчального року

4. Про підготовку об’єктів комунальної власності до опалювального сезону 2017-2018 років.

5.Про затвердження списків учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 рік.

6.Про заходи до урочистостей 14 жовтня 2017 року на території ради.

7.Інше.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Мельника В.І.

 

 

Селищний голова                                                         В.І.Мельник

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь